15 грудня 2017 року набули чинності зміни до Цивільного процесуального кодексу України, які змінили процедури визнання фізичної особи недієздатною.

  Заява про визнання особи недієздатною подається до суду за місцем її проживання, а за місцем знаходження психіатричного закладу, якщо особа перебуває на лікуванні. Відповідно до статті 237 ч.2 ЦПК України, таку заяву мають право подавати: близькі родичі, члени сім’ї, орган опіки або піклування, психіатричний заклад.

  Згідно зі статтею 39 Цивільного кодексу, фізична особа може бути визнана недієздатною, якщо вона внаслідок хронічного стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними. Тому до заяви мають бути додані докази такого психічного стану: довідка про стан здоров’я, виписка з історії хвороби.

  Для встановлення психічного стану фізичної особи суд призначає судово-психіатричну експертизу. Справа розглядається судом за участі: заявника, представника органу опіки та піклування, особи щодо якої розглядається справа про визнання її недієздатною. Суд вирішує питання про виклик особи щодо якої слухається справа з урахуванням стану її здоров’я.

  Суд також може призначити експертизу, щоб визначити фактичну можливість особи взяти участь в судовому засіданні та надати особисто свої пояснення по справі. Крім того, суд може прийняти ухвалу про участь особи на засіданні в режимі відео-конференції з психіатричного закладу в якому вона перебуває.

  Фізична особа визнається недієздатною з моменту набрання законної сили рішення суду.

  Проте, якщо час виникнення недієздатності впливає на визнання дійсності шлюбу, договору або іншого правочину, суд, з урахування висновку судово-психіатричної експертизи та інших доказів, може у своєму рішенні визначити день, з якого особа визнається недієздатною.

  Строк дії рішення про визнання недієздатності визначається судом, але не може перевищувати 2 років. За заявою опікуна, членів сім’ї, органу опіки та піклування або самої особи визнаної недієздатною суд може скасувати рішення щодо недієздатності в разі її видужання або значного поліпшення її психічного стану. Такий стан обов’язково повинен бути підтверджений висновком судово-психіатричної експертизи.

  Заступник начальника відділу «Жмеринське бюро правової допомоги» Т.М. Овчарук