Про Програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища у Жмеринському районі на 2018 рік

  23 січня 2018 року рішенням 19 сесії 7 скликання Жмеринської районної ради затверджено Програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища у Жмеринському районі на 2018 рік.

  Основними завданнями Програми є:

  • формування ставлення керівників підприємств, організацій та установ району до питань охорони праці як до першочергових;
  • усунення шкідливих і небезпечних факторів на робочих місцях;
  • створення засобів діагностики устаткування, засобів та систем колективного захисту працівників, запобігання аваріям на об’єктах підвищеної небезпеки;
  • удосконалення нормативно- правової бази з питань охорони праці;
  • вирішення проблем медицини праці;
  • інформаційне забезпечення органів державної влади та населення з питань охорони праці.

  Виконання даних завдань сприятиме поліпшенню стану охорони праці, зменшенню кількості нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

  Програма включає заходи щодо поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища.

  Заходи Програми розповсюджуються на підприємства, установи та організації усіх форм власності, у першу чергу на ті, де мають місце шкідливі та небезпечні умови праці, використовуються обладнання, механізми, шкідливі речовини, що загрожують життю та здоров’ю працюючих.

  Програма націлена на досягнення головної мети у сфері промислової безпеки і охорони праці, яка передбачає зниження рівня негативного впливу виробництва на працівника та підвищення рівня охорони життя, здоров’я у процесі трудової діяльності.

  Реалізація Програми дозволить очікувати такі результати:

  • поліпшення стану промислової безпеки та охорони праці, зниження рівня виробничого травматизму та професійної захворюваності, зменшення соціальних та економічних втрат від цих подій;
  • підвищення рівня соціальної захищеності працюючих та їх громадянських прав відповідно до вимог нормативно-правової бази України, гарантування виплати грошової компенсації працюючим у разі виникнення професійного захворювання або професійного отруєння, а також отримання інвалідності внаслідок випадку на виробництві.

  Ефективність виконання Програми забезпечується шляхом оптимізації матеріально-технічних, фінансових, трудових витрат, спрямованих на поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища для забезпечення реалізації конституційного права громадян на належні, безпечні і здорові умови праці, збереження трудового потенціалу району.

  В разі виникнення питань щодо виконання заходів по Програмі звертатись за телефом 2-12-58.