Інформація про стан виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України у сфері захисту прав дітей службою у справах дітей райдержадміністрації у 2017 році

  Протягом 2017 року служба у справах дітей районної державної адміністрації працювала над виконанням завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України у сфері захисту прав дітей.

  В рамках реалізації даних завдань службою у справах дітей упродовж 2017 року було розроблено і подано на розгляд голови районної державної адміністрації 22 проекти розпоряджень з питань захисту прав дітей, у 2016 році було розроблено районну програму «Соціальний захист і підтримка дітей незахищених категорій на 2017-2022 роки», яку затверджено на 8 сесії районної Ради 7 скликання 17 листопада 2016 року. У 2017 році службою у справах дітей Жмеринської райдержадміністрації проведено низку заходів в контексті виконання даної програми.

  Питання про роботу служби у справах дітей розглянуто на засіданні колегії районної державної адміністрації в травні 2017 року.

  З метою сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток діє Комісія з питань захисту прав дитини, яку очолює голова районної держаної адміністрації Легеза О.В. Організаційне забезпечення діяльності комісії здійснює служба у справах дітей. Щоквартально на засідання комісії виноситься питання моніторингу та аналізу інформації щодо соціального захисту дітей з метою розроблення дієвих форм профілактики правопорушень та подолання дитячої бездоглядності. У 2017 році відбулося 9 засідань комісії, на яких розглянуто 28 питань, що стосуються захисту прав та інтересів дітей, зокрема:

  • встановлення опіки (піклування);
  • вирішення спорів між батьками щодо участі у вихованні дитини;
  • про неналежне виконання батьківських обов’язків відносно своїх дітей;
  • про захист житлових та майнових прав дітей;
  • інші питання, пов’язані із захистом прав дітей.

  Працівники служби у справах дітей є учасниками судових засідань, де розглядаються питання, пов’язані із захистом прав дітей. Упродовж 2017 року прийнято участь у 65 судових засіданнях.

  При райдержадміністрації діє координаційна рада у справах дітей, яку очолює перший заступник голови райдержадміністрації Монастирський О.І. На її засіданнях щоквартально аналізується стан злочинності і правопорушень серед неповнолітніх району, забезпечується постійний взаємообмін інформацією між відповідними службами та відділами про дітей, які не навчаються, скоїли злочини, правопорушення, затримані за вживання наркотичних речовин, алкогольних напоїв, бродяжництво, жебракування. Введено в практику роботи систематично на засіданнях координаційної ради у справах дітей розглядати питання стану працевлаштування та роботи з неповнолітніми жителями району Жмеринським міськрайонним центром зайнятості. Протягом 2017 року відбулось 4 засідання координаційної ради.

  В напрямку профілактики безпритульності, бездоглядності та негативних проявів серед дітей працівниками служби з дітьми, які перебувають на обліку як ті, що опинились у складних життєвих обставинах, та їх батьками проводилась попереджувально-роз’яснювальна, профорієнтаційна, просвітницька робота, вживались заходи стосовно батьків, які не виконують батьківських обов’язків відносно своїх дітей. Зокрема, це проведення профілактичної роботи, попередження про відповідальність відповідно до закону, притягнення до адміністративної відповідальності. Як крайню міру впливу на осіб, які не виконують батьківських обов’язків, органом опіки та піклування Жмеринської райдержадміністрації ініціювались питання про позбавлення батьківських прав батьків відносно своїх дітей перед Жмеринським міськрайонним судом. Упродовж 2017 року 1 батьків позбавлено батьківських прав відносно 1 дитини.

  Упродовж 2017 року на обліку дітей, що опинились у складних життєвих обставинах перебувало 10 дітей, знято з обліку - 6 дітей, взято на облік 4 дітей. Всі сім’ї, в яких виховувались зазначені діти забезпечені соціальним супроводом працівників РЦ СССДМ, так як проживають в сім’ях, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків. За 2017 рік проведено 128 актованих обстежень умов проживання та виховання дітей в сім’ях.

  Упродовж 2017 року в районі посиротіло 8 дітей, яким надано відповідний правовий статус. 7 з них влаштовано до сімейних форм виховання: 4 – в дитячий будинок сімейного типу, 3- під опіку/піклування. 1 дитина посиротіла, перебуваючи в закладі, та була переведена у спеціальний інтернатний заклад у зв’язку із станом здоров’я. 2 дітей, які посиротіли в кінці 2016 року, і залишились не влаштованими, на початок 2017 року також влаштовано до сімейних форм виховання, а саме: усиновлено. Відносно 1 дитини, позбавленої батьківського піклування, що перебуває на обліку служби у справах дітей, в даний період триває процес усиновлення.

  Станом на 01.01.2018 р. на обліку служби перебуває 96 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із них 92 дитини перебуває в сімейних формах виховання, 4 дітей - в державних закладах. Таким чином, сімейними формами виховання охоплено 96 % дітей, що мають правовий статус, і лише 4 % - перебувають в закладах.

  З нагоди відзначення Міжнародного Дня захисту дітей службою спільно з відділом культури райдержадміністрації 01.06.2017 р. було проведено районне свято для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей батьки яких загинули в ході проведення антитерористичної операції, і Героїв Небесної Сотні в районному будинку культури. У святі прийняли участь 62 дитини зазначеної категорії. Для них було організовано розважальну програму. Під час свята всі діти отримали набори солодощів, а також їм було надано матеріальну допомогу на загальну суму 19964,00 грн.

  Також 19 грудня 2017 року для дітей вищезазначеної категорії організовано захід до дня Святого Миколая, під час якого дітей привітали керівники районної влади та вручили дітям солодкі подарунки.

  В районі функціонує 3 прийомні сім’ї, в яких виховується 8 дітей, і 1 дитячий будинок сімейного типу, в який у 2017 році було довлаштовано 4 дітей, та в даний період виховується 8 дітей. Працівниками служби у справах дітей здійснюється постійний контроль за соціально – побутовими умовами виховання дітей в прийомних сім’ях та в дитячому будинку сімейного типу, а також працівниками районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді здійснюється соціальне супроводження прийомних сімей і дитячого будинку сімейного типу.

  Упродовж 2017 року працівниками служби у справах дітей систематично здійснювалось внесення інформації в Єдину інформаційно-аналітичну систему «Діти» щодо:

  • обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, кандидатів в усиновлювачі, сімей потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах;
  • зняття з обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;
  • влаштування дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

  За звітний період внесено поновлену інформацію в електронно- облікові картки всіх дітей, що перебувають на обліку служби.

  Проводиться робота щодо захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Діти, які мають соціально-правовий статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, перебувають на первинному обліку служби у справах дітей та досягли 16 років, і в яких відсутнє житло, зараховуються на квартирний облік при виконавчих комітетах сільських та селищної рад. Створено та постійно оновлюється реєстр житла та майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Здійснюється контроль за закріпленням права проживання та користування житлом за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, контролюється стан збереження та використання житла, закріпленого за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, аналізуються звіти опікунів над житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Стосовно житла, яке належить дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, на праві користування, з’ясовується питання категоричної неможливості повернення і проживання в даних приміщеннях дітей по досягненні 18-річного віку та постановки даної категорії дітей на квартирний облік.

  У 2017 році службою у справах дітей райдержадміністрації підготовлено листи Жмеринської райдержадміністрації щодо постановки на квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли та мали досягнути 16-річного віку, що направлені виконкомам сільських та селищної рад. Станом на 31.12.2017 року на квартирному обліку перебуває 19 дітей-сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування. За сприяння служби у справах дітей райдержадміністрації за 2017 рік на квартирний облік було взято 18 дітей зазначеної категорії та закріплено право проживання та користування житлом за 7 дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування.

  Упродовж 2017 року проведено аналіз 98 особових справ дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на предмет наявності довідок щодо житла та майна дітей, права користування житлом, наявності документів, які підтверджують право дітей на успадкування житла та майна померлих батьків, та документів про закріплення права проживання за дітьми.

  Службою у справах дітей райдержадміністрації здійснюється контроль за своєчасним прийняттям спадщини, проводиться профілактично-роз'яснювальна робота із законними представниками дітей щодо оформлення спадщини дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. За сприяння служби у справах дітей райдержадміністрації 2 дітей, позбавлених батьківського піклування, мають у власності земельний пай та частину житлового будинку, отриманих у результаті оформлення їх спадкових прав опікунами.