Шановні колеги!

  Жмеринська районна державна адміністрація, районна рада запрошує Вас узяти участь у Першій Жмеринській районній історико-краєзнавчій конференції «Слідами історії Жмеринського краю», присвяченій 95-тій річниці утворення Жмеринського району, яка відбудеться 23 березня 2018 р. за адресою: м. Жмеринка, вул. Урицького, 23, Жмеринський районний будинок культури.

  Для обговорення пропонуємо такі напрямки:

 1. Археологічні пам’ятки Жмеринщини: дослідження, матеріали, музейні колекції.
 2. Історія району та населених пунктів від найдавніших часів до початку ХХст.
 3. Жмеринський район у ХХ – на початку ХХІ ст.
 4. Усна історія, легенди та перекази.
 5. Архітектурні пам’ятки Жмеринського району.
 6. Музеї та музеєзнавство: історія та сучасний стан.
 7. Визначні постаті Жмеринського краю.
 8. Історіографія наукових та краєзнавчих досліджень Жмеринщини.

  Просимо надсилати статті та відомості про автора (авторів) до 26 січня 2018 р. за адресою: 04332, Україна, Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Б.Хмельницького, 14, або електронною поштою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. . По можливим питанням звертатись за телефоном (097)-190-73-02 (Смірнов Микола Анатолійович).

  Запрошення на конференцію буде надіслано учасникам додатково.

  Проїзд та проживання за рахунок відряджуючої сторони. Оргкомітет конференції пропонує учасникам інформацію про місця та умови проживання.

  Матеріали конференції будуть опубліковані в збірнику наукових статей «Слідами історії Жмеринського краю».

  Основні вимоги до оформлення та написання статті:

 • матеріали подаються українською мовою обсягом 8-10 сторінок набраного на комп’ютері тексту формату А4;
 • розмір шрифту 14, Times New Roman, через 1,5 міжрядковий інтервал (текстовий редактор WORD 6-7); поля зліва – 30 мм, зверху, знизу – 20 мм, справа – 15 мм; абзац – 15 мм (в автоматичному режимі);

  Стаття має містити такі положення: - постановка наукової проблеми;

 • історіографія питання, аналіз досліджень і публікацій з цієї проблеми;
 • мета і завдання статті;
 • виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження;
 • висновки та перспективи подальшого дослідження
 • ініціали та прізвище автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання, посада друкується зверху праворуч курсивом. Через 1,5 інтервали посередині симетрично до тексту – назва статті друкованими літерами; після цього через 1,5 інтервали – основний текст; в кінці через 1,5 інтервали симетрично до тексту заголовок «Джерела та література»; список літератури подається через 1 інтервал з розміром шрифту 12 у стовпчик, по мірі згадування;
 • посилання на літературу виконуються у квадратних дужках [ ] з позначенням порядкового номера джерела (монографії, статті) і сторінки (аркуша) за зразком: [3, с. 35], [5, арк. 47];
 • у тексті не повинно бути примусових переносів. Не допускається створення абзацного відступу за допомогою клавіші Tab і пробілу. Обов’язкове розрізнення знаків дефіс (-) та тире (–), а також використання лапок такого формату – «» («текст»). Виділення фрагмента тексту можливе курсивом (підкреслення не допускається).
 • сторінки не нумеруються.
 • подані матеріали повинні бути добре вичитаними;
 • цитування джерел допускається лише українською мовою;
 • іноземні джерела і назви книг повинні бути звірені з оригіналами;
 • у якості додатків подаються фотографії в електронному варіанті у форматі jpg. Кожна світлина повина мати свій номер. На окремому листі необхідно помістити підписи в порядку, який відповідає номерам фотографій. Кількість фотографій не більше 3. (Редакційна колегія залишає за собою право обирати світлини, які потраплять до збірника)

  Зразок оформлення тексту

 • Смірнов М.А.,
 • кандидат історичних наук,
 • директор Браїлівської ЗОШ І-ІІ ст.

  Особливості розвитку освіти
Жмеринського району в другій половині ХІХ ст.

  Далі друкується текст через 1,5 міжрядковий інтервал. Посилання на літературу в тексті позначаються арабськими літерами за формою [1, с. 30].

  Зразок оформления списку використаних джерел та літератури [2, Арк. 18].

  Джерела та література

  1. Сесак І.В. Навчальні заклади на Поділлі наприкінці ХVІІІ – першій третині ХІХ ст. // Освіта, наука і культура на Поділлі. Збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2011. – Т.18: Матеріали круглого столу «Освіта, культура і просвітницький рух на Поділлі». 22 жовтня 2011 року. – С. 30-31.

  2. Державний архів Вінницької області (Далі – ДАВіО) – Ф. Д-205. – Оп. 1. – Спр. 27. – 24 арк.

  3. Памятная книжка Киевского учебного округа. Часть ІІ. Подольская губерния. – К., 1889. – 236 с.

  До статті на окремому аркуші додається інформація про автора, авторів прізвище, ім’я, по-батькові; науковий ступінь, посада; домашня адреса (або ж адреса для листування), e-mail, мобільний чи робочий телефон.

  Відповідальність за достовірність інформації, фактів, посилань, власних імен, а також правильність перекладу несе автор статті.

  Редакційна колегія збірника залишає за собою право проводити відбір статей та додатків. Відхилені рукописи авторам не повертаються.

  Організаційний комітет конференції