Населення

  На 1 жовтня 2017р. чисельність наявного населення Жмеринського району, за оцінкою, становила 33,9 тис. осіб. Упродовж січня–вересня 2017р. чисельність населення зменшилась на 232 особи.

  Доходи населення

  У IІI кварталі 2017р. середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій1 (далі – підприємства) Жмеринського району становила 2,8 тис. осіб, порівняно з IІI кварталом 2016р. кількість працівників зменшилась на 19,2%.

  У IІI кварталі 2017р. середньомісячна заробітна плата працівників підприємств2 Жмеринського району становила 4822 грн, що на 50,3% більше її рівня у IІI кварталі 2016р. та яка в 1,5 раза перевищувала рівень мінімальної заробітної плати, яка становила 3200 грн. Розмір середньомісячної заробітної плати штатного працівника Жмеринського району становив 76,1% середнього рівня по економіці по області.

  Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати1 по Жмеринському району на 1 жовтня 2017р. становила 520,1 тис.грн. ___________________

  1 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

  Соціальний захист

  У січні–жовтні 2017р. загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам району для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг становила 220,5 тис.грн, що у 5,9р. менше відповідного показника 2016р. Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у жовтні 2017р. зменшився порівняно з відповідним періодом 2016р. в 11,1р. і становив 165,8 грн.

  У січні–жовтні 2017р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 4726,0 тис.грн. Рівень сплати населенням житлово-комунальних послуг становив 101,7%.

  Ціни

  У жовтні по відношенню до вересня 2017р. індекс споживчих цін (індекс інфляції) по Україні становив 101,2%, до грудня 2016р. – 111,5%, на Вінниччині, відповідно, 100,8% та 110,3%.

  Послуги

  У ІІІ кварталі 2017р. обсяг реалізованих послуг (у ринкових цінах) по Жмеринському району становив 1315,0 тис.грн. Послуги населенню не надавались.

  Промисловість

  За січень–жовтень 2017р. підприємствами району реалізовано промислової продукції (робіт, послуг) на 149,7 млн.грн, що складає 0,3% від загальнообласного обсягу.

  Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за звітний період становить 4356,7 грн.

  В загальному обсязі реалізованої промислової продукції 87,2% займала реалізація товарів проміжного споживання, 1,5% – споживчих товарів короткострокового використання.

  Сільське господарство

  У січні–жовтні 2017р. в порівнянні з січнем–жовтнем 2016р. збільшилась реалізація худоби та птиці на забій (в живій вазі) на 3,7%. Виробництво молока зменшилось на 60,9%.

  Порівняно зі станом за січень–жовтень 2016р. збільшилось поголів’я свиней на 25,6%, загальна кількість великої рогатої худоби зменшилась на 67,6%, в тому числі корів – на 54,5%.

  У січні-жовтні 2017р. в порівнянні з січнем-жовтнем 2016р. збільшилась реалізація тварин сільськогосподарських живих сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) на 12,2 %.

  За січень-жовтень 2017р. сільськогосподарськими підприємствами району по всіх каналах реалізації продано 39195 т зернових та зернобобових культур, 17228 т олійних культур, 917 т худоби.

  Станом на 1 листопада 2017р. сільськогосподарськими підприємствами Жмеринського району вироблено 797,2 тис. ц зернових і зернобобових культур, що на 35,1% менше, ніж на 1 листопада 2016р. Урожайність з 1 гектара зібраної площі становила 56,9 ц, що на 6,2 ц менше, ніж станом на 1 листопада 2016р. Соняшнику вироблено 356,7 тис. ц, що на 14,9% менше, ніж в 2016р. Урожайність з 1 гектара зібраної площі становила 28,9 ц, що на 4,1 ц менше, ніж станом на 1 листопада 2016р.

  Капітальні інвестиції

  За січень-вересень 2017р. по Жмеринському району освоєно (використано) капітальних інвестицій на 80438 тис.грн. в т.ч. на 1 особу 2339,5 грн. Капітальні інвестиції у житлові будівлі становили 9038 тис.грн.

  Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) на 01.10.2017р. склав 406,8 тис.дол.США, що більше обсягів інвестицій на початок року (01.01.17р.) на 8,9 тис.дол.США або на 2,2%. На одиницю населення району обсяг прямих іноземних інвестицій становив 11,8 дол.США.

  Будівництво

  У січні–жовтні 2017р. підприємствами Жмеринського району виконано будівельних робіт на суму 6896 тис.грн, що становить 0,3% загальнообласного обсягу робіт.

  У січні–вересні 2017р. забудовниками Жмеринського району прийнято в експлуатацію 2058 м2 загальної площі житла. Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у січні–вересні 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. збільшився в 2,7 раза.

  Зовнішня торгівля товарами

  Зовнішньоторговельний оборот товарів Жмеринського району за 9 місяців 2017р. склав 3689,4 тис.дол. США.

  Обсяги експорту товарів Жмеринського району за 9 місяців 2017р. становили 3266,9 тис.дол., що на 6,5% менше відповідного періоду минулого року, імпорту – 422,5 тис.дол., що в 2,0р. більше порівняно з 9 місяцями 2016р. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 2844,4 тис.дол.

  Транспорт

  За січень–жовтень 2017р. автомобільним транспортом Жмеринського району (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) перевезено 17,4 тис. тонн вантажів та виконано 8,2 млн. тонно-кілометрів вантажообороту. Проти січня–жовтня 2016р. обсяги вантажних перевезень зменшилися на 14,7%, а вантажооборот збільшився на 0,8%.

  Обсяги пасажирських перевезень автомобільним транспортом Жмеринського району (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) у січні–жовтні 2017р. становили 542,2 тис. пасажирів, пасажирооборот – 19,2 млн. пасажиро-кілометрів.

  У порівнянні з січнем–жовтнем 2016р. обсяги перевезених пасажирів та пасажирообороту збільшились на 46,1% та 72,6% відповідно.

  Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)

  Станом на 1 жовтня 2017р. в ЄДРПОУ по Жмеринському району налічувалось 428 суб’єктів. Протягом 9 місяців 2017р. сукупність суб’єктів ЄДРПОУ по Жмеринському району зросла на 10 суб’єктів або на 2,3%. Відділ статистики у Жмеринському районі