Служба у справах дітей Жмеринської райдержадміністрації інформує про порядок призначення та виплати допомоги при усиновленні дитини

  Допомога при усиновленні дитини призначається усиновлювачу, який є громадянином України, постійно проживає на її території та усиновив дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, (якщо усиновлювачами є подружжя, то одному з них на їх розсуд).

  Зазначений вид допомоги призначається особам, які усиновили дитину після 1 січня 2009 року, незалежно від одержання на дитину інших видів допомоги.

  Допомога при усиновленні дитини призначається і виплачується усиновлювачу органами праці та соціального захисту населення за місцем його реєстрації. Допомога може бути призначена за місцем фактичного проживання за умови подання довідки про неодержання зазначеної допомоги в органах праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.

  Допомога при усиновленні дитини призначається за умови, що звернення за її призначенням надійшло не пізніше 12 календарних місяців з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини.

   У разі смерті дитини до прийняття рішення про призначення допомоги при усиновленні дитини така допомога не виплачується.

  Для призначення допомоги при усиновленні дитини органові праці та соціального захисту населення за умови пред’явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, подаються такі документи:

  1) заява усиновлювача (якщо усиновлювачами є подружжя — одного з них), що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

  2) копія свідоцтва про народження дитини, виданого державним органом реєстрації актів цивільного стану після внесення змін до актового запису про народження дитини на підставі рішення суду про усиновлення дитини;

  3) копія рішення суду про усиновлення дитини.

  Виплата допомоги при усиновленні дитини припиняється у разі:

- позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

- нецільового використання коштів і незабезпечення отримувачем допомоги належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини;

- відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;

- смерті дитини або отримувача допомоги;

- перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду;

- скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним;

- тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання.

  Виплата допомоги при усиновленні дитини припиняється за рішенням органів праці та соціального захисту населення, прийнятим на підставі пропозицій служби у справах дітей, а у разі смерті дитини — повідомлення державного органу реєстрації актів цивільного стану з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини.

  Служби у справах дітей подають протягом 10 днів після настання обставин, які передбачають припинення виплати допомоги, органам праці та соціального захисту населення пропозиції щодо припинення виплати допомоги при усиновленні дитини.

  У свою чергу державні органи реєстрації актів цивільного стану подають протягом 10 днів після реєстрації смерті дитини органам праці та соціального захисту населення відповідні відомості.

  Допомога при усиновленні дитини призначається на кожну дитину у розмірі та в порядку, що встановлені для виплати допомоги при народженні першої дитини, на дату набрання законної сили рішенням про усиновлення.

  Розмір допомоги залежить від розміру затвердженого прожиткового мінімуму та виплачується частинами, з яких орієнтовно 25% виплачується одноразово одразу при зверненні, а решта рівними частинами протягом 24 місяців.