З 1 травня 2016 року вступив у дію Закон України від 10 грудня 2015 року №889-VІІІ «Про державну службу». В новому документі є ряд змін щодо вимог до державних службовців, зокрема, в частині суміщення державної служби із статусом депутата місцевої ради.

  Пунктом 3 частини третьої статті 10 Закону державний службовець не має права суміщати державну службу із статусом депутата місцевої ради, якщо такий державний службовець займає посаду державної служби категорії «А»

  Разом з тим, депутат місцевої ради є представником інтересів територіальної громади, який відповідно до Конституції України і закону про місцеві вибори обирається на строк, встановлений Конституцією України (стаття 2 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”). З огляду на його правовий статус депутат місцевої ради зобов’язаний виражати і захищати інтереси відповідної територіальної громади та її частини – виборців свого виборчого округу, виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, наданих законом, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування. Для цього депутат місцевої ради наділяється всією повнотою прав, необхідних для забезпечення його реальної участі у діяльності ради та її органів.

  Згідно зі статтею 22 Конституції України не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод людини і громадянина при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів.

  Оскільки конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані, а також з урахуванням статті 59 Конституції України щодо незворотності дії в часі законів та інших нормативно – правових актів, на думку Нацдержслужби, на осіб, які на день набрання чинності Законом є депутатами місцевої ради в результаті обрання їх до ради відповідно до Закону України “ Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, не поширюється дія статті 10 Закону на строк, встановлений Конституцією України, або до дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради або ради.