Держава здійснює регулювання оплати праці працівників підприємств усіх форм власності шляхом встановлення розміру мінімальної заробітної плати та інших державних норм і гарантій, встановлення умов і розмірів оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, працівників підприємств, установ та організацій, що фінансуються чи дотуються з бюджету, а також шляхом оподаткування доходів працівників, згідно з ст.

  8 Закону України «Про оплату праці». Норми і гарантії в оплаті праці, передбачені частиною першою статті 12 згаданого закону та Кодексом законів про працю України, є мінімальними державними гарантіями.

  Разом з тим, статтею 95 КЗпП України визначено, що мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов'язковою на всій території України для підприємств, установ, організацій усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб.

  Відповідно до абзацу 4 частини другої статті 265 КЗпП України, юридичні та фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу, зокрема в разі недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці - у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

  З листа Вищого спеціалізованого суду України від 07 травня 2013 року №708/0/4-13 видно, що індексація є складовою частиною заробітної плати і є додатковою заробітною платою. Тому індексація заробітної плати є і мінімальною державною гарантією в оплаті праці і державною соціальною гарантією, оскільки стосується і працівників і їх сімей. Як наслідок, відповідальність за не проведення індексації для роботодавців передбачена в абзаці 4 частини другої ст. 265 КЗпП України. Вразі проведення індексації заробітної плати з недотриманням встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року №1078 Порядку її проведення, такі дії роботодавця підпадають під дію абзацу 5 частини другої статті 265 КЗпП України та передбачають відповідальність у вигляді штрафу в розмірі однієї мінімальної заробітної плати.

  Товпига С.Б. Головний державний інспектор Управління Держпраці у Вінницькій обл.