Держава гарантує особі право на захист від будь-яких проявів дискримінації у сфері зайнятості населення за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, членства у професійних спілках або інших об’єднаннях громадян, статі, віку, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними та іншими ознаками, - стаття 11 Закону України «Про зайнятість населення».

  Обмеження щодо змісту оголошень (реклами) про вакансії, про прийом на роботу та відповідальність за порушення встановленого порядку їх розповсюдження встановлюється Законом України «Про рекламу». Так, відповідно до ст. 24-1 згаданого закону, забороняється в реклами про вакансії (прийом на роботу) зазначати вік кандидатів, пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, - за винятком специфічної роботи, яка може виконуватись виключно особами певної статі, - висувати вимоги: що надають перевагу жіночій або чоловічій статі; представникам певної раси; щодо політичних, релігійних та інших переконань; членства у професійних спілках або інших громадських об’єднаннях громадян; статі; віку; етнічного та соціального походження; майнового стану; місця проживання; за мовними та іншими ознаками.

  Текст реклами про діяльність суб’єкта господарювання, що надає послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні, повинен містити примітку, що отримувати від громадян гонорари, комісійні або інші винагороди за надані послуги з пошуку роботи та сприяння в працевлаштуванні, інші пов’язані з цим послуги, - забороняється. У разі порушення вимог цієї статті рекламодавець сплачує до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення.

  С.Б. Товпига – головний державний інспектор Управління Держпраці у Вінницькій області