У разі заправлення ДТЗ неякісним паливом

  1.Перевірити наявність розрахункового документу на придбану продукцію/товар ( ЗУ « Про захист прав споживачів»).

  2. Викликати евакуатор.

  3. Транспортувати дорожній транспортний засіб ( надалі – ДТЗ ) до СТО. (Якщо ДТЗ на гарантії проходить ТО відповідно до сервісної книги або інструкції до експлуатації ДТЗ, або гарантійного договору, то транспортувати ДТЗ необхідно на СТО, що обслуговує ДТЗ відповідно до умов договору – купівлі автомобіля або відповідно до вищевказаних документів).

  4. Зберегти розрахунковий документ за послуги, надані евакуатором.

  5. Звернутися письмово до Виконавця послуг з ТО і ремонту транспортних засобів з метою огляду та проведення відповідних заходів спеціалістами СТО по усуненню несправності ДТЗ ( Правила надання послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільних транспортних засобів, затв. Наказом Міністерства транспорту України від 11.11.2002 р. № 792).

  6. Отримати від виконавця послуг відповідні документи ( наряд – замовлення, Акт передання – прийняття ДТЗ, його складових для надання послуг з ТО і ремонт, Гарантійні зобов’язання з ТО і ремонту ДТЗ та їх складових частин, Гарантійний талон ДТЗ , його складових частин та розрахунковий документ про сплату за виконані роботи, надані послуги).

  7. Відремонтований автомобіль повинен відповідати вимогам ДСТУ 2322-93 « Автомобілі легкові відремонтовані, Загальні технічні умови».

  8. Якщо у висновках експерта буде зазначено, що несправність автомобіля виникла через використання неякісного палива, то необхідно обов’язково звернутись до продавця палива із вимогою про проведення експертизи придбаного товару ( пального ), так як придбаний Вами бензин має ознаки істотного недоліку, тобто недолік, який робить неможливим чи неприпустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника ( продавця, виконавця) і був виявлений Вами протягом гарантійного строку. Відповідно до п. 4 ст. 17 Закону України « Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 р. № 1023-ХІІ ( надалі - Закон) у разі коли під час гарантійного строку необхідно визначити причини втрати якості продукції, продавець ( виконавець, виробник ) зобов’язаний у триденний строк з дня одержання від споживача письмової згоди організувати проведення експертизи продукції. Експертиза проводиться за рахунок продавця ( виконавець, виробник ).

  Якщо у висновках експертизи буде доведено, що недоліки виникли після передачі продукції споживача в наслідок порушення ним встановлених правил використання, зберігання чи транспортування або дій третіх осіб, вимоги споживача не підлягають задоволенню, а споживач зобов’язаний відшкодувати продавцю ( виконавцю, підприємству, яке виконує його функції ) витрати на проведення експертизи. Споживач, продавець ( виконавець, виробник) має право на оскарження висновків експертизи у судовому порядку.

  У разі придбання споживачем товару неналежної якості, його права визначені ст. 8 Закону.

  Крім того, відповідно до п. 30 Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 № 104 продавець/виробник зобов’язаний прийняти товар неналежної якості у споживача, видати йому документ, що підтверджує одержання товару, і задовольнити його вимогу на підставі письмової заяви, яка подається споживачем у двох примірниках. Один примірник цієї заяви повертається споживачу з відміткою продавця/ виробника про дату прийняття заяви, прізвищем, ініціалами та посадою працівника, який прийняв заяву, другий – залишається у продавця/виробника ( у разі відмови суб’єкта господарювання у прийнятті звернень наручно, їх необхідно відправляти поштою, рекомендованим листом). 9. Якщо продавець товару не виконує законні вимоги Споживача, то відповідно Конституції України та інших нормативно – правових актів, Споживач має право звернутися до Держпродспоживслужби України, так і до суду з вимогою про відновлення своїх законних прав.