Серед численних підстав для звільнення працівника у Кодексі законів про працю України (далі – КЗпП) зазначена така, як звільнення за станом здоров’я, а саме п.2 ст.40. Така підстава звільнення цікава своєю процедурою. Адже, детальна процедура звільнення не регламентована трудовим законодавством.

  Звільнення за станом здоров’я може відбуватися як за ініціативою працівника (ст. 38 КЗпП), так і за ініціативою роботодавця (п. 2 ч. 1 ст. 40 КЗпП).

  Щодо звільнення за ініціативою працівника, то тут достатньо написати заяву про звільнення за власним бажанням і додати документ, який підтверджує неможливість подальшого виконання трудових обов’язків (наприклад, висновок ЛКК). Хоча звільнення і буде відбуватися за власним бажанням, але при пред’явленні такого медичного висновку власник повинен звільнити працівника без вимоги відпрацювання 14 днів.

  Тимчасова втрата працездатності не є підставою для звільнення за даним пунктом. Інвалідність також не може бути підставою для розірвання трудового договору, якщо працівник належним чином виконує доручену йому роботу.

  Що стосується звільнення за ініціативою роботодавця у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я, які перешкоджають продовженню даної роботи, то тут все значно заплутаніше. Постають три головних питання:

  • яким чином може виявлятися невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров’я, зокрема, якщо працівник згідно ст. 17 Закону України «Про охорону праці» не повинен проходити медичні огляди?
  • яка процедура звільнення за такою підставою?
  • яким медичним документом повинна підтверджуватися невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров’я?

  Державна служба з питань праці надала відповідь про наступне. Згідно п. 3.8 наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» від 21.05.2007 № 246 (далі – Порядок) роботодавець забезпечує за свій рахунок позачерговий медичний огляд працівників:

  • за заявою працівника, якщо він вважає, що погіршення стану його здоров’я пов’язане з умовами праці;
  • за своєю ініціативою, якщо стан здоров’я працівника не дає змоги йому виконувати свої трудові обов’язки.

  Враховуючи відповідь Держпраці, медичним документом, який підтверджує невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров’я є заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників за встановленою формою.

  Відповідно до п. 1.3 Порядку та ст. 17 Закону України «Про охорону праці» обов’язкові попередній (під час прийняття на роботу) і періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди проводяться для працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, та щорічно для осіб віком до 21 року. У вищезазначеному п. 3.8 Порядку йдеться про позачерговий медичний огляд, а медичний документ, який підтверджує невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров’я є заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників. Незрозумілим залишається наступне: якщо працівник не підпадає під перелік осіб, які повинні проходити медичні огляди, то якими правовими методами, та на підставі якого нормативно – правового акту можна змусити таку особу проходити медичний огляд задля встановлення невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я? Звідси і виникає питання про медичний документ, який підтверджує таку невідповідність.

  Варто зазначити, що нормативно визначена процедура звільнення за звільнення п. 2 ч. 1 ст. 40 КЗпП є досить неточною та незрозумілою, як для роботодавця так і для працівника.

  Тому якщо комусь прийдеться в майбутньому стикнутись з даною процедурою звільнення, нагадую наступне:

  1. При виявленні невідповідності працівника займаній посаді у зв’язку зі станом здоров’я, роботодавець має відправити працівника на позачерговий медогляд.
  2. За результатами медогляду видається заключний акт.
  3. Якщо медоглядом працівник не визнаний працездатним, то роботодавець має запропонувати працівнику більш легку роботу.
  4. Роботодавець має отримати дозвіл профкому або його представника на таке звільнення (якщо профком є на підприємстві).
  5. Якщо належної вакансії для такого працівника немає, або якщо працівник відмовився від запропонованих вакансій, то тоді у роботодавця є підстава для звільнення за п.2 ст.40 КЗпП України.

  Пам’ятайте та захищайте свої законні права у разі їх порушення!

  Заступник начальника відділу Жмеринське бюро правової допомоги Овчарук Т.М.