На сьогоднішній день у сфері малого і середнього бізнесу району працює загалом 756 суб’єктів підприємництва, з яких 109 малих підприємств, 4 середніх, 62 фермерських господарства та 581 фізичних особи – підприємців.

  В районі протягом 1 півріччя 2017 року створено 3 -и нових суб’єктів підприємництва – юридичних осіб, з них 2 фермерських господарства, а саме «Кулик АГРО» с. Токарівка та «Агроденс» с. Станіславчик.

  Протягом 6 місяців 2017 року розпочали власну справу 59 фізичних осіб-підприємців, а припинили підприємницьку діяльність 194 особи.

  У малому і середньому бізнесі працює понад 45 % усього зайнятого населення, або понад 1500 осіб.

  Райдержадміністрацією проводиться робота по підтримці і захисту сфери підприємництва району. На 2017-2018 роки розроблено районну програму розвитку малого і середнього підприємництва. На виконання Районної програми розвитку малого та середнього підприємництва на 2017-2018 роки передбачено на 2017 рік асигнування в сумі 100,0тис. грн., а саме на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб`єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів.

  Конкурсною комісією 20 березня 2017 року було оголошено конкурсний відбір проектів для часткового відшкодування з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами банків, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів.

  За період оголошеного конкурсу заявок від суб’єктів малого підприємництва району на участь у конкурсному відборі не надійшло. Протягом 1 півріччя 2017 року касові видатки не проводились.

  В районі діє Жмеринська регіональна рада підприємців та Жмеринська районна асоціація фермерів та приватних землевласників.