Порядком накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, затвердженим постановою КМУ №509 від 17.07.2015 року (пункт 1) визначено механізм накладення на суб’єктів господарювання та роботодавців штрафів за порушення законодавства про працю, зайнятість населення, передбачених ч.2 ст. 265 КЗпП України.

  Так, ч. 2 ст. 265 КЗпП України передбачає наступну відповідальність за порушення законодавства про працю у вигляді штрафу в разі:

- фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків – 30-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення;

- порушення встановлених строків виплати зарплати, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі – у трикратному розмірі мінімальної зарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення;

- недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці, які передбачені ст. 12 ЗУ «Про оплату праці», - у 10-кратному розмірі мінімальної зарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника щодо якого скоєно порушення;

- недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (не військову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» - у 10-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;

- порушення інших вимог трудового законодавства, крім вищевказаних, - у розмірі однієї мінімальної заробітної плати.

  Сплата штрафу не звільняє роботодавця від усунення порушень законодавства про працю.

  Окрім того, слід зазначити, що відповідно до ч. 3 ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору, допуск іноземця або особи без громадянства без належного дозволу на використання праці, тягнуть за собою накладання штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій, незалежно від форми власності, фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю, - від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого ч. 3 цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, - тягне штраф у розмірі від 1000 до 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

  Головний державний інспектор Управління Держпраці у Вінницькій обл. С.Б. Товпига