Відповідно до річного плану роботи на 2017 рік та на виконання постанов КМУ №391 від 30.03.1998р. «Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля» та № 182 від 20. 02. 2006р. «Про затвердження Порядку проведення державного соціально - гігієнічного моніторингу», №1376 від 05.12.2007р. «Про затвердження Державної цільової екологічної програми проведення моніторингу навколишнього природного середовища» фахівцями Жмеринського МРВЛД проведена відповідна робота щодо забезпечення лабораторного контролю за факторами навколишнього середовища, що впливають на стан здоров’я людини.

  Протягом І півріччя 2017 року фахівцями проведено 14008 досліджень факторів довкілля, з яких 524 або 3,7% не відповідають гігієнічним нормативам. За аналогічний період 2016 року 4,0% досліджень не відповідали нормативним вимогам.

  Планові моніторингові дослідження включають мікробіологічні , паразитологічні, санітарно-хімічні дослідження та вимірювання.

  Досліджено 45проб води централізованого водопостачання (з артсвердловин) на хімічні та бактеріологічні показники, з них нормативним вимогам не відповідає 4 проби (по санітарно- хімічних –в селах Щученці, Жуківці, Демидівка, по мікробіологічних- в селах Новоселиця, Рожепи, Стодульці, Слобода-Межирівська), тобто 8,8% нестандартних проб як по санітарно-хімічним показникам, так і по мікробіологічним. Порівняно з І півріччям 2016р. збільшився відсоток нестандартних проб питної води централізованого водопостачання по хімічних показниках від 7,4 до 8,8%, по мікробіологічних показниках відсоток нестандартних зменшився від 9,5 до 8,8% .

  Досліджено 231 пробу води децентралізованого водопостачання (з криниць загального користування)на хімічні та мікробіологічні показники, з яких відповідно 26,7% (с. Северинівка, Коростівці, Біликівці, Мартинівка, Лопатинці, Жуківці, Щученці, Сьомаки, м. Жмеринка, смт. Браїлів ) та 61% (с.Межирів, Сьомаки, Жуківці, Северинівка, Мовчани, Могилівка, Демидівка, Телелинці, Кацмазів, Кармалюкове, Олександрівка, Кудіївці, Носківці, Людавка, Сербинівці, смт.Браїлів, м. Жмеринка) не відповідають нормативам, а також каптажі в с.Носківці, Кацмазів. Порівняно з І півріччям 2016 року відсоток нестандартних проб по санітарно-хімічним показникам збільшився від 25,6% до 26,7% та зменшився від 67,9 до 61% по мікробіологічним показникам.

  В І півріччі 2017р. досліджено 36 проб води поверхневих водойм на санітарно-хімічні, мікробіологічні та паразитологічні показники. Результати досліджень засвідчують відсутність нестандартних проб.

  В І півріччі 2017 року досліджено 60 проб ґрунту на гельмінти, з яких не відповідають нормативам 7 проб (виявлено яйця аскариди в днз №1 с. Станіславчик, санітарно-захисній зоні сміттєзвалища с. Стодульці, а також токсокари на дитячому майданчику смт. Браїлів, днз с. Могилівка, зоні житлової забудови с. Мартинівка, санітарно-захисній зоні сміттєзвалища с.Рожепи), що складає 11,6% від досліджених проб ґрунту на гельмінти (в 2016р.-4,7%).

  При дослідженні 66 проб ґрунту на хімічні показники виявлено 6 нестандартних проб по вмісту нітратів – в сзз сміттєзвалищ с.Кармалюкове, Олександрівка, Рожепи, Слобода-Межирівська , Сербинівці, що складає 9% ( в 2016р.-15,6%). На мікробіологічні показники з 66 проб ґрунту виявлено БГКП в 5 пробах- днз№1 с.Станіславчик, на Браїлівському дитячому майданчику, в зоні житлової забудови с. Мартинівка, санітарно-захисної зони сміттєзвалищ с. Стодульці, Рожепи, що складає 7,5% (в 2016р.-4,7%).

  За звітний період 2017 року досліджено 60 проб атмосферного повітря із зон житлової забудови, зон відпочинку, санітарно-захисних зон промислових підприємств, з них нестандартних 30%, а саме в зоні відпочинку смт. Браїлів, на межі санітарно-захисної зони підприємства «Укрспирт» с.Мартинівка, м.Жмеринка вул.. Барляєва з-д «Сектор», с.Коростівці в зоні автомагістралі- по вмісту окису вуглецю; по вмісту пилу- вул. Магістральна м.Жмеринка, с. Могилівка на межі санітарно-захисної зони підприємства «Демидівський гранкар’єр»; по вмісту пилу та вуглецю оксиду - в зоні автомагістралі с. Рів. За відповідний період минулого року досліджено 135 проб атмосферного повітря, з них нестандартних 24,4%, а саме в стаціонарних точках відбору м. Жмеринка (по вмісту пилу, вуглецю оксиду, окису азоту, сірчистого ангідриду) та на межі сзз ТОВ «Конкорд» с. Северинівка (по вмісту пилу). Проведено 7 вимірів рівнів шуму : 2 -в зонах відпочинку та 5- в навчальних закладах району, нестандартних не виявлено.

  Лабораторні дослідження (вимірювання) за скаргами громадян в І півріччі 2017р. не проводились. За аналогічний період 2016 року було проведено 9 досліджень (вимірювань) атмосферного повітря за скаргами громадян, з них 3 не відповідали нормативним значенням, що становить 33,3%.

  Завідувач Л.Г. Голева