Для отримання свідоцтва про народження дитини, яка народилася на ТОТ (АР Крим, м.Севастополь та окремі райони Луганської та Донецької областей), батькам, родичам, їхнім представникам або іншим законним представникам дитини

  НЕОБХІДНО:

  1. Подати до будь-якого суду за межами ТОТ незалежно від свого місця проживання:

- заяву про встановлення факту народження особи (зразок додається); - належні докази; - квитанцію про сплату судового збору: 320 грн. – з 01.01-30.04.2017року; 336,80 грн. – з 01.05-30.11.2017року; 352,40 грн. – з 01.12.-31.12.2017року. 2. Така справа розглядається судом невідкладно з моменту надходження заяви. 3. У разі задоволення заяви, суд невідкладно видає копію рішення заявнику, в якому зазначає дані про дату і місце народження дитини, її стать, відомості про батьків, або надсилає копію рішення до відділу рацс для державної реєстрації (у разі відсутності заявника під час проголошення рішення). Суд повертає заяву – у разі неналежної форми заяви або відсутності вказаних у заяві документів. Суд відмовляє у задоволення заяви – у разі недостатності доказів. 4. Для отримання свідоцтва про народження заявник подає до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану копію рішення суду про встановлення відповідного факту та свій паспорт громадянина України. ВАЖЛИВО! *Родичами є: чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баб, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбів. Законними представниками є батьки (усиновлювачі), опікуни. * У разі посилання на свідчення свідків заявник повинен переконатись, що вони зможуть з’явитися до суду у день подання заяви про встановлення факту. *Доказами у справ можуть бути письмові докази: оригінали чи копії медичних документів, пояснення заінтересованих осіб, їхніх представників, свідчення свідків, речові докази, зокрема звуко – і відеозаписи, висновки експертів. Документи, видані органами та установами (в т.ч., лікарняними закладами), що знаходяться на ТОТ, теж можуть братися до уваги судом.