Що змінити в колективному договорі?

  У зв’язку зі зміною структур мінімальної зарплати, окремі положення колективних договорів почали суперечити законодавству. Вимога закону — узгодити колдоговори із чинними редакціями КЗпПУ та Закону про оплату праці. Розгляньмо, що та як слід зробити.

  Кодекс законів про працю та Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР (далі — Закон про оплату праці) зазнали з початком 2017 року істотних змін. Закон України від 06.12.2016 № 1774-VIII (далі — Закон № 1774) зобов’язав сторони, які уклали колективні договори, узгодити їх із законодавством (п. 5 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення»).

  Що змінити в колективному договорі

  Ще->