Нещодавно у стінах Чернятинського коледжу Вінницького національного аграрного університету відбулась студентська науково - практична конференція: «Роль загальноосвітніх дисциплін у формуванні професійної компетентності майбутнього фахівця». В ній взяли участь студенти різних спеціальностей, курсів та груп. Організаторами даного заходу були: заступник директора з навчальної роботи – Тетеріна Г.М., методист коледжу - Коломієць С.І., голова циклової комісії загальноосвітніх дисциплін – Білоус В.І. та викладачі циклової комісії загальноосвітніх дисциплін: Волкотруб А.О., Кобзар О.О., Котеля В.О., Кострич С.Ф., Лабановський В.А., Матищук С.В., Никонюк Г.І., Ставнічук С.І., Шульган М.Я.

  Сьогодення вимагає від педагогів інноваційних підходів та форм при вивченні дисциплін загальноосвітнього спрямування, мета яких в коледжі – підготувати студентів до свідомого вивчення предметів спеціального спрямування.

  Формування професійної готовності майбутніх фахівців шляхом впровадження в загальноосвітній цикл елементів професійного навчання є складником розвитку їхнього професійного становлення. Професійне становлення фахівця розглядаємо у контексті його особистісного становлення.

  Під професійним становленням розуміємо процес формування професійного самосприйняття, професійної компетентності та професійної готовності студентів. На нашу думку, формування професійного становлення майбутніх спеціалістів є багатовимірним процесом, який здійснюється в аграрних закладах у рамках цілісного педагогічного процесу як цілеспрямованої, мотивованої, доцільно організованої та змістовно-насиченої системи взаємодії суб’єктів та об’єктів навчально-виховного процесу щодо підготовки студентів до професійної діяльності й суспільного життя. Приєднуємось до думки більшості педагогів-дослідників, які вважають метою підготовки фахівців в умовах вищого навчального закладу професійну готовність студентів, що формується протягом усієї тривалості навчально-виховного процесу.

  По закінченні конференції, заступником директора з навчальної роботи – Тетеріною Г.М., учасникам були вручені сертифікати та збірники з науковими тезами, які були написані самими студентами під керівництвом викладачів циклової комісії загальноосвітніх дисциплін.

  За матеріалами офіційного сайту коледжу