У сучасних умовах освіта не може залишатися осторонь від стрімких процесів науково-технічного прогресу, посилення інтеграційних функцій у розвитку науки, техніки, виробництва, політики.

  Наше суспільство перебуває в постійному розвитку і через систему утворень висуває і реалізує все нові вимоги до людини, а, отже, і до якості освіти:

  • до навчання, тобто до постійної самоосвіти, освоєння нових видів діяльності;
  • до інтелектуально-фізичного розвитку (доступ до технологій можливий тільки інтелектуально розвиненим людям);
  • до здатності мислити і діяти творчо.

Багато з цих якостей можна розвинути, вводячи інтегративні курси, інтегровані заняття, використовуючи комп'ютерні технології, бажання педагогів навчити бачити світ цілим, а не роздробленим на шматочки маленьких відомостей і уявлень, які легко забуваються і не знаходять застосування в реальномій навколишній дійсності.

  Іноземна мова володіє широким діапазоном міжпредметних зв’язків, а сучасні нововведення з вивчення предмету «Іноземна мова» вимагають удосконалення заняття з метою розвитку полілінгвального світогляду, що може бути реалізовано у рамках бінарного заняття з іноземної мови та інших дисциплін.

  Бінарне заняття є практичним відображенням інтегральної технології навчання і являє собою нестандартну форму навчання з реалізації міжпредметних зв’язків. Це творчість двох педагогів, яка переростає у творчий процес студентів та формує в останніх креативну компетентність.

  Тому ми теж часто практикуємо такі заняття.

  Саме 14 березня в нашому коледжі було проведене відкрите бінарне заняття з дисциплін: «Сільськогосподарські машини та Іноземна мова (за професійним спрямуванням)». Авторами розробки даного заняття та викладачами, які його провели були: Білоус В.І. – викладач іноземної мови вищої категорії, викладач-методист Чернятинського коледжу ВНАУ та Спендовський О.Г. – викладач предмету сільськогосподарські машини вищої категорії Чернятинського коледжу ВНАУ.

  Дане заняття було проведене на групі ЕР-32.

  Бінарне заняття на тему: «Комбайни. Combine Harvesters”, розроблене за інноваційною методикою з використанням інтерактивних та креативних методів, прийомі, форм та технологій. Заняття - нестандартне, побудоване на основі CASE технології та проектній роботі студентів іноземною та рідною мовами.

  Студенти виявились активними дослідниками та нам вдалось досягти головної мети: вміння поєднати та реалізувати здобуті знання шляхом взаємоначання студентів в процесі вивчення дисципліни технічного напрямку та іноземної мови.

  За матеріалами офіційного сайту коледжу