Підприємницька діяльність на ринках

  Підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою дося гнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

  Для реєстрації підприємцем фізичній особі необхідно звернутися до державного реєстратора із заявою і паспортом.

  Підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, якщо відповідає вимогам, встановленим Податковим кодексом України, та реєструється платником єдиного податку.

  Заява про обрання такої системи може бути подана одночасно з поданням заяви про реєстрацію в якості підприємця до державного реєстратора або до кінця місяця, в якому відбулася реєстрація підприємцем – до податкової інспекції.

  Підприємець, який працює на загальній системі оподаткування, може подати до податкової інспекції заяву про перехід на спрощену систему не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу.

  Підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або надають побутові послуги населенню, можуть обрати першу групу платників єдиного податку за умови, що обсяг їх доходу протягом календарного року не перевищує 300 000 гривень.

  Платники єдиного податку першої групи ведуть Книгу обліку доходів, яка реєструється в податковій інспекції, шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

  Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються сільськими, селищними, міськими радами або радами об’єднаних територіальних громад з розрахунку на календарний місяць у межах до 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму (в 2017 році – до 160 гривень).

  Ставка єдиного внеску не може бути меншою за 0,5 мінімального страхового внеску (3200 х 0,5 х 22 %), мінімальна сума в 2017 році – 352 грн.

  Платники єдиного податку першої групи сплачують:

  • єдиний податок не пізніше 20 числа поточного місяця;
  • єдиний внесок за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.

  Платники єдиного податку першої групи подають до податкової інспекції:

  • податкову декларацію платника єдиного податку за підсумками року – протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного року;
  • звіт по єдиному внеску один раз на рік до 10 лютого, що настає за звітним періодом.

  Відповідальність за порушення норм законодавства:

- за провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання накладається штраф в розмірі від 17000 до 34000 грн. - за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) - 96000 грн. - за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), що виявлено після недопущення до проведення перевірки - 320000 грн.

  Працювати в законодавчому полі - вигідно.

  Проявіть свою громадянську позицію – працюйте легально та сплачуйте податки.