Важливим на сьогоднішній день залишається питання урізноманітнення навчального процесу, активізації пізнавальної діяльності учнів, розширення сфери їх інтересів. Саме тому 24.02.2017р. на базі опорної школи (Браїлівської ЗОШ І-ІІІ ст. ім.В.О.Забаштанського) Браїлівського освітнього округу відбулося засідання педагогічної ради округу, де основним питанням було «Володіння педагогічними технологіями і методами як показник майстерності вчителя».

  Присутніми були керівник методкабінету, куратор Браїлівського освітнього округу Поповська О.А., педколектив Браїлівської ЗОШ І-ІІІ ст., керівники та заступники суб’єктів округу, а також керівники методоб’єднань.

  З доповіддю виступила директор школи Жарук Л.В. Аналіз досвіду роботи в школі засвідчив, за її словами, що рушійною силою процесу навчання є інтерес учнів до предмету навчання. Вона звернула увагу присутніх на те, що, відвідуючи уроки з метою підготовки до педради, побачила не шаблонну, не трафаретну побудову уроків, а творчий підхід, вдале поєднання методів і форм навчальної роботи, від яких і залежить успішність учнів.

  Співдоповідачами були директор Браїлівської ЗОШ І-ІІ ст. Смірнов М.А., заступник директора з навчально-виховної роботи Могилівської ЗОШ І-ІІІ ст. Гучок С.М., заступник директора з навчально-виховної роботи Сьомацької ЗОШ І-ІІ ст. Дубель О.М. та практичний психолог ДНЗ №1,2 смт Браїлова Кузнєцова Т.М. Кожен із них коротко ознайомили присутніх із тими методами і прийомами, які є актуальними і дієвими в їхніх школах.

  Наприклад, учителі Могилівської ЗОШ використовують інноваційні технології, серед яких особливе місце посідають інформаційно-комунікативні. А от у Сьомацькій ЗОШ практикуються проектні технології, навчальна ігрова діяльність. Практичний психолог Кузнєцова Т.М. познайомила із проектом «Чудеса арт-терапії», метою якого є створення умов для розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку.

  Усі погодилися з думкою, що розвиток технічного прогресу, поява нових сфер діяльності людини майже повністю змінили вимоги до професійного рівня сучасного вчителя. Описати технологію – це одне, а реалізувати її на уроці – зовсім інше. Адже відіграє велику роль відбиток особистості, інтелект конкретного вчителя. Тож стає очевидним, що сучасний педагог повинен постійно шукати найбільш ефективні шляхи і засоби навчання, виховання й формування громадян, які здатні сприяти духовному відродженню України.

  За матеріалами сайту відділу освіти райдержадміністрації