З метою забезпечення виконання у повному обсязі Законів України, Указів та доручень Президента України, розпорядчих документів голів обласної та районної державних адміністрацій щодо покращення надання сім’ям з дітьми різних видів допомог в районі забезпечено своєчасність призначення та виплати допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям, грошової допомоги особам, які здійснюють догляд за інвалідом 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу, надання житлової субсидії та щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

  На обліку перебуває 12085 осіб, які отримують різні види державної соціальної допомоги, з них 5610 одержувач отримують 18 різних видів допомог, 6475 сімей є одержувачами субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та придбання скрапленого газу та твердого палива.

  В 2016 році нараховано різних видів допомоги на загальну суму – 53070,8 тис. грн.,профінансовано – 53070,8 тис. грн., заборгованості станом на 01.01.2017 року не має. Для виплати населенню району готівкою субсидії на придбання твердого палива та скрапленого газу з початку року нараховано – 4934,6 тис.грн., виплачено – 5193,7тис.грн.(в т.ч. 658,5 тис.грн. заборгованість 2015р.), заборгованість станом на 01.01.2017 року – 399,4 тис.грн. Нараховано коштів для надання населенню субсидії по житлово комунальні послуги з початку року – 61279,6 тис.грн., перераховано підприємствам-надавачам житлово-комунальних послуг– 27027,5 тис.грн., заборгованість складає 10382,6 тис.грн.

  Здійснюється постійний контроль за дотриманням вимог чинного законодавства щодо соціального захисту сімей з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, цільовим використанням коштів отриманої допомоги при народженні дитини та створення батьками належних умов для повноцінного утримання та виховання дітей..

  В районі постійно проводяться обстеження умов проживання сімей заявників з метою визначення складу сім’ї, ступеня нужденності та можливостей знаходження додаткових джерел для існування, перевіряється достовірність та повнота інформації про доходи і майновий стан осіб, які входять до складу сім’ї, що звертається за призначенням державної соціальної допомоги, проводяться вибіркові перевірки особових справ одержувачів державних соціальних допомог, інших соціальних та компенсаційних виплат.

  Фізичним та юридичним особам надаються консультації та рекомендації, проводиться роз’яснювальна робота, у тому числі в засобах масової інформації, з питань надання державних соціальних допомог сім’ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

  З початку року надруковані та розміщені статті в газеті «Жмеринський меридіан» та на сайті райдержадміністрації:

  • «Про внесення змін до умов призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів з 01.01.2016 року »;
  • Роз’яснення щодо нових умов призначення допомоги на дітей одиноким матерям з 01.01.2016 року
  • Про розмір державних допомог згідно із законом України «Про державний бюджет України на 2016 рік»

  Проведені наради з соціальними працівниками Комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Жмеринського району, Вінницької області», з уповноваженими особами сільських та селищної ради з питань посилення контролю за додержанням законодавства при призначенні державних соціальних допомог малозабезпеченим сім’ям.

  Для організації соціального захисту малозабезпечених сімей району при райдержадміністрації створена та працює Комісія по визначенню права малозабезпечених сімей на отримання державних соціальних допомог.

  За 2016 рік проведено 13 засідань комісій по визначенню права малозабезпечених сімей на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, на яких розглянуто 887 звернень. По 884 зверненнях прийняті позитивні рішення, у 3 зверненнях відмовлено .

  Додержання законодавства при призначенні державних соціальних допомог малозабезпеченим сім’ям знаходиться на постійному контролі.

  В районі забезпечено своєчасне проведення призначення та перерахунок призначених субсидій на оплату житлово-комунальних послуг у зв’язку зі зміною цін і тарифів - 6475 сім’ям, на наступний строк - 1200 сім’ям, у яких завершився строк субсидії, з урахуванням норм постанов Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2016 року №317 « Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року №409 та № 319 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України ».