Про надання роз’яснення

  Департаментом заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики розглянуто листа щодо забезпечення нарахування мінімальної заробітної плати з 01.01.2017 і повідомляється:

  Законом України від 21.12.2016 року №1801-VIII «Про Державний бюджет України на 2017 рік» з 1 січня 2017 року розмір мінімальної заробітної плати встановлено у розмірі 3200 гривень на місяць.

  Відповідно до Закону України від 06.12.2016 року №1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (далі – Закон №1774- VIII) мінімальна заробітна плата складається не лише з основної (тарифної) частини заробітної плати (посадовий оклад, тарифна ставка, ставка заробітної плати), а і додаткової заробітної плати стимулюючого та заохочувального характеру (доплати, надбавки, виробничі премії, інші заохочувальні виплати).

  Оплата праці працівників здійснюється за фактично відпрацьований час, виходячи з посадового окладу (тарифної ставки, ставки заробітної плати), або в залежності від виконання норм виробітку і відрядних розцінок з урахуванням підвищень, доплат та надбавок, передбачених діючим законодавством.

  Таким чином, якщо працівником виконана місячна норма праці, йому мають нарахувати заробітну плату з урахуванням різних її складових, передбачених умовами оплати праці, не нижче розміру мінімальної заробітної плати.

  Водночас, Законом №1774-VIII встановлений перелік виплат, які при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються. Це: доплата за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

  Умови та розміри оплати праці працівників закладів охорони здоров’я врегульовано наказом Мінпраці і МОЗ від 05.10.2005 №308/519 (далі – наказ №308/519).

  У випадку, коли робітникам, зайнятих на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, за результатами атестації робочих місць установлені доплати у розмірі 12 відсотків посадового окладу (тарифної ставки) (пункт 3.4.5 наказу №308/519) та доплата в розмірі 10 відсотків посадового окладу (тарифної ставки працівникам (у т.ч. молодшим медичним сестрам), які використовують у роботі засоби для дезінфекції, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів (пункт 3.4.7 наказу №308/519), то вони мають бути нараховані понад розмір мінімальної заробітної плати (3200 грн.).

  Всі інші виплати, які не перелічені Законом України від 06.12.2016 №1774-VIII, мають враховуватись до мінімальної заробітної плати.

  Це, зокрема, такі виплати, як доплата за суміщення професій (посад) і виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт, доплата за ненормований робочий день та надбавка за класність водіям, доплата за вчене звання, за науковий ступінь, надбавка за вислугу років, виробничі премії, індексація.

  Також до мінімальної заробітної плати враховується підвищення посадових окладів (тарифних ставок) працівників, наприклад, у зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці (пункт 2.4.5 наказу №308/519) та інші підвищення посадових окладів (тарифних ставок) працівників передбачені наказом №308/519.

  Зазначене підвищення посадових окладів є елементом формування нового посадового окладу (тарифної ставки) з підвищенням, розмір якого встановлюється працівнику в штатному розписі, і на який нараховуються інші додаткові виплати, доплати, надбавки тощо.

  Якщо працівник виконав місячну норму праці, а нарахована йому заробітна плата є нижчою від встановленого розміру мінімальної заробітної плати, роботодавець зобов’язаний провести доплату до її рівня, яка виплачується щомісячно одночасно із заробітною платою.

  Директор Департаменту О. Товстенко