Працівники Жмеринського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Вінницької області у своїй професійній діяльності неухильно дотримуються Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700.

  Державним службовцям відповідно до норм Закону забороняється:

  1. Використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах (стаття 22).

  2. Безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб у зв’язку зі здійсненням такими особами діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування; якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи (стаття 23).

  3. Одержувати неправомірну вигоду або приймати обіцянку, пропозицію такої вигоди (стаття 24).

  4. Займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики зі спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбаченоКонституцією або законами України (стаття 25).

  5. Входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України (стаття 25).

  6. Мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам (стаття 27).

  7. Прямо чи опосередковано спонукати в будь-який спосіб підлеглих до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності всупереч закону на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб (стаття 28).

  Про вчинення працівниками органів Фонду корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення Ви можете повідомити головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції головного управління Пенсійного фонду України в Вінницькій області.

  Завідувач юридичного сектору Жмеринського об’єднаного УПФУ Бабієць Ю.В.