До уваги роботодавців!

  На виконання ст. 14 Закону України «Про зайнятість населення» роботодавці щороку, не пізніше 01 лютого після звітного року, інформують центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, про виконання квоти.

  Порядок надання роботодавцями інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню затверджено наказом Міністерства соціальної політики від 16.05.2013 року №271.

  Для працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб встановлюється квота у розмірі 5 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік.

  Роботодавці самостійно розраховують квоту з урахуванням чисельності громадян, які на умовах повної зайнятості вже працюють на підприємствах, в установах та організаціях і належать до таких, що неконкурентоспроможні на ринку праці (крім інвалідів). Обов'язковою умовою дотримання роботодавцями квоти вважається працевлаштування таких громадян. Відповідно до п.2 ст.53 у разі невиконання роботодавцем протягом року квоти для працевлаштування громадян з нього стягується штраф за кожну необґрунтовану відмову у працевлаштуванні таких осіб у межах відповідної квоти у двократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення.

  Нагадуємо, що звіт-інформацію про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню за 2016 рік необхідно подати до Жмеринського міськрайонного центру зайнятості до 1 лютого 2017 року.

  Провідний фахівець Жмеринського МРЦЗ О.Гаврилянчик