Інформує Жмеринське об’єднане управління Пенсійного фонду України Вінницької області:

  Порядок підтвердження заробітної плати, якщо підприємство ліквідоване

  Згідно з Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005р. за № 22-1, для призначення (перерахунку) пенсії подається довідка про заробітну плату встановленої форми.

  Така довідка видається на підставі особових рахунків, платіжних відомостей та інших документів про нараховану та сплачену заробітну плату підприємством, установою чи організацією, де працювала особа, яка звертається за пенсією. Якщо такі підприємства, установи, організації ліквідовані або припинили своє існування з інших причин, то необхідні довідки видаються правонаступниками цих підприємств, установ чи організацій або державними архівними установами.

  У випадках, коли архівні установи не мають можливості видати довідку за встановленою формою з розшифровкою виплачених сум за видами заробітку, вони можуть видати довідки, що відповідають даним, наявним в архівних фондах, без додержання цієї форми.

  Визначення заробітку для обчислення пенсії на підставі показань свідків не допускається. Виписка зі штатного розпису про посадовий оклад, профспілкові квитки, квитки партій та рухів, громадських об'єднань не вважаються документами, що засвідчують фактичний заробіток для обчислення розміру пенсії.

  Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2006 р. за №919 «Про затвердження Порядку визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії у разі втрати документів про її нарахування та виплату» запроваджено механізм визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії у разі втрати первинних документів про нарахування та виплату підприємствами, установами, організаціями заробітної плати (доходу) за основним місцем роботи застрахованої особи за період стажу до 1 липня 2000 року у зв'язку зі стихійним лихом, аваріями, катастрофами або з інших незалежних від застрахованої особи обставин.

  Зазначеним порядком передбачено, що довідки про заробітну плату (дохід) у визначених випадках надаються підприємством, установою, організацією, де працює (працювала) особа, або їх правонаступником, а в разі коли підприємство, установу, організацію ліквідовано, а документи до органу вищого рівня або архівних установ не передано, довідки надаються місцевими органами праці та соціального захисту населення, в окремих випадках – Міністерством праці.

  Визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії у разі коли підприємство, установу, організацію ліквідовано, а документи до органу вищого рівня або архівним установам не передано, здійснюються виходячи з тарифної ставки (посадового окладу) за відповідною або аналогічною професією (посадою) у відповідній галузі (системі), за календарний рік, що передує року, з якого призначено (перераховано) пенсію, або виходячи з мінімально гарантованої зазначеної тарифної ставки (посадового окладу), передбаченою галузевою угодою. При цьому коефіцієнт заробітної плати (доходу) застрахованої особи визначається виходячи з розміру середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України, за місяць. За який розраховується заробітна плата, календарного року, що передує року, з якого призначено (перераховано) пенсію.