Основною метою Програми економічного і соціального розвитку Жмеринського району на 2017 рік є забезпечення структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності як основи для збалансованого зростання, розв’язання соціальних проблем та підвищення добробуту населення.

  Цілями та пріоритетами Програми є створення в середньостроковій перспективі підґрунтя для:

 • реалізації державної політики у сфері протидії корупції;
 • зміцнення обороноздатності, збереження миру і спокою на території району та гарантування безпечної життєдіяльності населення;
 • децентралізація влади. Добровільне об`єднання територіальних громад;
 • створення умов для зростання обсягів іноземних інвестицій;
 • розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації;
 • запровадження нових технологій з поліпшеними техніко-економічними показниками, зменшеною енерго- і ресурсоємністю виробництва;
 • стимулювання енергоощадної та енергоефективної активності суб'єктів господарювання, в тому числі й на ринку житлово-комунальних послуг;
 • модернізації інфраструктури району, зокрема транспортної та житлово-комунальної;
 • організації ефективного управління у сфері виробництва і надання житлово-комунальних послуг;
 • посилення впливу мешканців будинків на умови свого проживання та якість обслуговування житла;
 • створення, оновлення та популяризація центрів культури, просвіти, розвитку особистості, відпочинку для населення в селах, селищі;
 • реалізація комплексу заходів із збереження пам'яток культурної спадщини: збереження, поповнення та дослідження музейних колекцій, проведення охоронних археологічних досліджень у зонах видобутку корисних копалин, природних катастроф, ведення будівельних робіт, заохочення комерційного використання пам’яток культурної спадщини;
 • удосконалення освітньої галузі, покращення умов навчання та виховання;
 • вжиття додаткових заходів щодо подальшого покращання матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів району шляхом залучення різних джерел фінансування;
 • розвиток міжнародного та міжнаціонального співробітництва району;
 • впровадження ресурсозберігаючих, екологічно безпечних технологій обробітку ґрунту і вирощування сільськогосподарських культур;
 • досягнення оптимальних показників рівня лісистості району;
 • поліпшення стану та якісного складу лісонасаджень, посилення їх екологічних функцій та підвищення продуктивності лісів;
 • забезпечення зайнятості сільського населення;
 • максимальне сприяння реалізації комплексних інвестиційних проектів.

  Для досягнення поставлених цілей органами влади буде проводитися політика таким чином, щоб забезпечити необхідні умови для підвищення самодостатності економічного і соціального розвитку району та кожної окремо територіальної громади.