Набрав чинності Закон України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» №1728-19 від 03 листопада 2016 року (далі - Закон), стаття 2 якого передбачає встановлення до 31 грудня 2017 року мораторію на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. Разом з тим, статтею 6 зазначеного документа визначено, що дія Закону не поширюється на відносини що виникають під час проведення заходів нагляду (контролю) Державною службою України з питань праці та її територіальними органами та рядом інших органів.

  Окрім того, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 6 грудня 2016 року № 1774-VIII, абзац шостий частини другої статті 265 КЗпП України «Відповідальність за порушення законодавства про працю» замінено трьома абзацами наступного змісту:

  «недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні - у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення;

  вчинення дій, передбачених абзацом шостим цієї частини, при проведенні перевірки з питань виявлення порушень, зазначених в абзаці другому цієї частини, - у стократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення;

  порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим - сьомим цієї частини, - у розмірі мінімальної заробітної плати».

  Враховуючи встановлену з 1 січня 2017 року мінімальну заробітну плати, розмір штрафів за використання нелегальної найманої праці для недобросовісних роботодавців сягатиме сотень тисяч гривень.

  Головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю Управління Держпраці у Вінницькій області Товпига С.Б.