Успадкування недоотриманої суми пенсії в разі смерті пенсіонера

  Право на одержання сум пенсії, які належали спадкодавцеві (фізична особа, права та обов’язки якої після смерті переходять до інших осіб), встановлено у статті 1227 ЦКУ. Зокрема, суми пенсії, які належали спадкодавцеві, але не були ним одержані за життя, передаються членам його сім’ї, а в разі їх відсутності входять до складу спадщини.

  Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» визначено, що сума пенсії, яка належала пенсіонерові і залишилась недоотриманою у зв’язку з його смертю, виплачується по місяць смерті включно членам його сім’ї, які проживали разом із пенсіонером на день його смерті, у тому числі непрацездатним членам сім’ї, зазначеним у частині другій статті 36 цього Закону, які знаходилися на його утриманні, незалежно від того, проживали вони разом із померлим пенсіонером чи не проживали.

  Нарахована доплата до пенсії відповідно до судових рішень, яку пенсіонер не отримав за життя, також є спадковим майном.

  Кошти, які не були нараховані померлому, не вважаються недоотриманою пенсією.

  Заява про виплату недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера подається в те управління Пенсійного фонду, в якому померлий пенсіонер перебував на обліку як одержувач пенсії. При цьому надається свідоцтво про смерть і документи, що підтверджують родинні стосунки. Члени сім’ї надають паспорт або інші документи, які підтверджують проживання з пенсіонером на день його смерті.

  Непрацездатні члени сім’ї подають документи, які засвідчують, що вони перебували на утриманні померлого пенсіонера. Непрацездатними членами сім’ї вважаються:

  1. чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є інвалідами або досягли пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

  2. діти (у тому числі діти, які народилися до спливу 10 місяців із дня смерті годувальника) померлого годувальника, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років;

  3. діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти. А також професійно-технічних, вищих навчальних закладах (у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених навчальних закладах та вступом до іншого навчального закладу або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівне та продовженням навчання за іншим, за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців), до закінчення ними навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, та діти-сироти – до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні;

  4. чоловік (дружина), а в разі їх відсутності – один із батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника незалежно від віку і працездатності, якщо він (вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) восьми років.