Протягом 2016 року Жмеринською районною державною адміністрацією було забезпечено системну роботу по виконанню нормативно-правових та розпорядчих документів щодо додержання законодавства по роботі із зверненнями громадян, впровадженню комплексу заходів спрямованих на забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення.

  З метою забезпечення постійного контролю за станом роботи із зверненнями громадян 01 лютого 2016 року на засіданні колегії райдержадміністрації було розглянуто питання «Про підсумки роботи зі зверненнями громадян в райдержадміністрації та виконавчих комітетах сільських та селищної рад по забезпеченню на території району конституційного права громадян на звернення у 2015 році та завдання на 2016 рік». По результатах розгляду було прийнято відповідне розпорядження голови райдержадміністрації. Питання організації роботи із зверненнями громадян, її удосконалення, дотримання вимог чинного законодавства та розпорядчих документів розглядались на щотижневих нарадах у голови райдержадміністрації з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації та місцевих органів центральних органів державної виконавчої влади та на нарадах з представниками органів місцевого самоврядування. Стан виконавської дисципліни щодо роботи із запитами і зверненнями громадян враховується при проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків та завдань.

  На виконання вимог Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 головою райдержадміністрації прийнято розпорядження від 19.02.2016р. № 51, яким затверджено графіки особистого та особистого виїзного прийому громадян головою райдержадміністрації, першим заступником, заступником голови та робочою групою райдержадміністрації на 2016 рік протягом всього робочого тижня. Порушень виконання графіка особистого прийому громадян зазначеного періоду не допускалось.

  Прийом громадян проходить не лише в установах, а й за місцем проживання громадян. Керівництвом райдержадміністрації розроблені та запроваджені заходи прямого, конструктивного діалогу між владою та громадянами. Головою райдержадміністрації затверджено графік виїзних прийомів громадян з робочою групою, згідно якого проводились зустрічі районного керівництва з мешканцями усіх територіальних громад.

  Всього протягом 2016 року до районної державної адміністрації надійшло 654 звернень, що на 82 більше ніж у 2015 році. Із загальної кількості звернень,районною державною адміністрацією опрацьовано 486 письмових та 168 усних, а також з них колективних 14. З урахуванням колективних звернень звернулося 845 громадян. В 2016 році в порівнянні з 2015 роком поступило більше колективних звернень на 4. Всі звернення вирішувались своєчасно та належним чином, відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян».

  Серед питань, які порушувались найчастіше зустрічаються питання соціального захисту, комунального благоустрою, аграрної політики і земельних відносин .

  Як свідчить аналіз найчастіше в категорії соціального захисту порушувались питання надання матеріальної допомоги, отримання соціальних виплат,нарахування субсидій, призначення, перерахунку та виплати пенсій, соціального захисту громадян, які потребують підтримки, забезпечення пільг та надання компенсацій громадянам, постраждалим внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Найменше захищеним категоріям населення, а також учасникам АТО, за їх зверненнями надано матеріальну допомогу на вирішення побутових проблем на суму 49 тис. грн.

  Враховуючи звернення багатодітних сімей щодо необхідності оздоровлення дітей в стаціонарних закладах, в бюджеті району на зазначені цілі в 2015 році було передбачено 60 тис. грн. на оздоровлення та 42 тис. грн. на відпочинок в приміських таборах що дало змогу оздоровити 620 дітей. За поданням районної державної адміністрації у 2016 році надано матеріали на присвоєння почесного звання «Матері-героїні» 4 матері.

  В категорії аграрної політики та земельних відносин порушувались питання власності на землю, земельних конфліктів, безкоштовного оформлення державних актів на земельні ділянки, розрахунків на здані в оренду майнові та земельні паї та інше. Завдяки стабілізації та нарощуванню обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, створенню умов для здорової конкуренції та залучення інвестиційних ресурсів в аграрну сферу економіки району вдалось позитивно вирішити дані питання.

  Інші звернення стосувались транспорту та зв’язку, комунального господарства, охорони здоров’я діяльності органів місцевого самоврядування, забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян та інше.

  Відповідно до вимог Указу Президента України від 07.02.2008 № 109 розгляд звернень інвалідів ВВв, матерів-героїнь в райдержадміністрації було узято під особистий контроль голови, особлива увага приділялась вирішенням проблем інвалідів, учасників АТО, пенсіонерів та іншої пільгової категорії громадян.

  Колективні заяви, які надходили від мешканців району, стосувались питань власності на землю, отримання державних актів на земельні паї по спадщині, роботи пасажирського транспорту, благоустрою населених пунктів, ремонту місцевих доріг, нарахування та виплата субсидій. Всі колективні звернення були розглянуті з виїздом на місце, з’ясовано причини їх виникнення, прийняті відповідні управлінські рішення та розроблено алгоритм їх реалізації.

  Райдержадміністрацією здійснюються заходи з реалізації впровадженої системи контролю за станом виконання делегованих повноважень на місцях. За 2016 рік проведено перевірку у 11 виконавчих комітетах сільських рад із питань розгляду звернень громадян. При перевірці та надані практичної допомоги встановлено деякі недоліки, які вказувались в довідках та подавались керівнику апарата райдержадміністрації.

  На виконання п.3,ст.5 Указу Президента України від 07.02.2008р.№ 109 в райдержадміністрації забезпечено щомісячне проведення дня контролю, в рамках якого здійснюються виїзні перевірки стану виконання доручень, органам місцевого самоврядування за результатами розгляду звернень громадян Президентом України та вищими органами виконавчої влади. Проведено 10 днів контролю у сільських радах.

  За загальними підсумками розгляду звернень у 2016 році: вирішено по суті –654 , серед яких: задоволено – 331, роз’яснено – 323.

  Фактів розгляду звернень з порушенням терміну немає.

  Районна державна адміністрація постійно оприлюднює аналітичні матеріали щодо організації роботи із зверненнями громадян. Основними джерелами інформування населення району є міжрайонна газета « Жмеринський меридіан» та ефірне радіомовлення « Обрій», в яких діють постійні рубрики, які висвітлюють діяльність місцевих органів влади. Здійснюється систематичне публікування графіку особистого прийому, проведення «Гарячої лінії» телефонного зв’язку, «Телефону довіри». Постійно оприлюднюються роз’яснення повноважень місцевої влади, готуються добірки матеріалів про стан роботи із зверненнями громадян.

  Дані питання висвітлювались на офіційному веб – сайті районної державної адміністрації.

  Свої пропозиції та зауваження громадяни мають можливість залишити у скриньці звернень громадян, яка розміщена у приміщенні райдержадміністрації та отримувати безкоштовні юридичні консультації у всіх структурних підрозділах райдержадміністрації

  Питання, пов'язані із прийомом громадян і реалізацією ними конституційного права на звернення і надалі будуть залишатися пріоритетними в діяльності райдержадміністрації.