Всеукраїнське опитування.

Міністерство молоді та спорту України проводить активну роботу

щодо залучення населення, у тому числі внутрішньо

переміщених осіб, ветеранів війни та членів їхніх сімей до

оздоровчої рухової активності та спорту.

З метою постійного спостереження основних показників рухової

активності, визначення кількості населення залучених до рухової

активності та спорту, а також створення та покращення умов для

занять руховою активністю та спортом Міністерством молоді та

спорту України проводиться соціологічне дослідження серед

різних груп населення.

За результатами соціологічного дослідження будуть

формуватися пропозиції щодо удосконалення системи залучення

населення до занять руховою активністю та спортом і

розроблення, обґрунтованих рекомендацій для прийняття

державних управлінських рішень, спрямованих на покращення

якості залучення населення до занять руховою активністю та

спортом.

https://survey.sportforall.gov.ua/

Залишити відповідь