Цивільний  захист  населення – одне  із основних завдань держави

Цивільний захист населення – одне із основних завдань держави

Враховуючи реальність нашого сьогодення, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій природного, техногенного, соціального та особливо воєнного характеру набуло найбільш актуального значення, і настала нагальна необхідність вносити зміни в законодавчі та нормативно-правові документи, які регламентують питання цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій. 

Як один із самих актуальнихзаконодавчихдокументівщодоорганізаціїцивільногозахистунаселення і територійвіднадзвичайнихситуацій є Кодекс цивільногозахисту.             Іззмінами, як визначення, цивільнийзахист – комплекс заходів, якіреалізуються на територіїУкраїни в мирний час та в особистийперіод і спрямований на :     – захист населення, територій, навколишнього природного середовища, майна, матеріальних і культурних цінностей від надзвичайних ситуацій та інших небезпечних подій ;              –  запобігання виникненню таких ситуацій та подій ;     –  ліквідацію їх наслідків, надання допомоги постраждалим ;     –   здійснення державного нагляду(контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки ;        По кожному із визначеннях напрямків є відповідні заходи, які здійснюються на територіях.    ВикладачВінницькихтериторіальнихкурсівНМЦЦЗтаБЖДВ.М. Гречка

Залишити відповідь