Про Типову загальну короткостроковупрограму підвищення кваліфікації

Про Типову загальну короткостроковупрограму підвищення кваліфікації

Міністерством молоді та спорту України у партнерстві з проектом Ради Європи
«Молодь за демократію в Україні: Фаза ІІІ», Національним агентством України з
питань державної служби, Українською Асоціацією Молодіжних Рад, Всеукраїнським
молодіжним центром та залученням експертного представництва USAID DOBRE,
органів місцевого самоврядування, закладів вищої освіти, молодіжних центрів,
молодіжних рад та громадських організацій розроблено Типову загальну
короткострокову програму підвищення кваліфікації державних службовців та
посадових осіб місцевого самоврядування за темою «Молодіжна політика, заснована
на підходах участі» (далі – Програма).
Програма розроблена з метою підвищення рівня професійних компетентностей
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо
забезпечення участі молоді у формуванні та реалізації молодіжної політики з
урахуванням стандартів та підходів Ради Європи.
18 вересня 2023 року Національне агентство України з питань державної служби
затвердило Програму.
Ознайомитись зі змістом Програми можна за посиланням:
https://nads.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennia-typovoi-zahalnoi-korotkostrokovoi-prohramyza-
temoiu-molodizhna-polityka-zasnovana-na-pidkhodakh-uchasti
Для початку впровадження Програми передбачається створення навчального
посібника та оголошення відкритого набору для проведення тренінгу для тренерів та
тренерок. У 2024 році заплановано забезпечення менторської та експертної підтримки
тренерської команди у підготовці та впровадження навчань на обласному та місцевому
рівнях; консолідаційні зустрічі з оцінки впровадження програм навчання.

Залишити відповідь