Щодо опитування

Щодо опитування

Стратегією реформування державного управління України
на 2022-2025 роки, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 21 липня 2021 року № 831-р, передбачається продовження розбудови
професійної, доброчесної, політично нейтральної державної служби та служби в
органах місцевого самоврядування, діяльність якої спрямована на захист
інтересів громадян. Одним із завдань з реалізації напряму «Професійна публічна
служба та управління персоналом» зазначеної Стратегії є забезпечення розвитку
і підтримки організаційної та управлінської культури, етичної поведінки на
державній службі, орієнтованості на співробітництво, досягнення результатів та
людиноцентричність.
Враховуючи викладене, НАДС проводить дослідження «Публічна служба в
Україні: Ваша точка зору», що має на меті визначити параметри організаційної
культури на державній службі, з’ясувати її сильні сторони та наявні виклики, а
також відслідкувати еволюцію цінностей та поведінкових установок державних
службовців задля подальшого підвищення ефективності державної служби.
Результати дослідження дозволять розробити рекомендації щодо
підвищення привабливості держави як роботодавця, посилення ефективності та
якості державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.
Дослідження проводиться методом онлайн-опитування, яке триватиме
до 23 травня 2023 року.
Просимо поширити зазначену інформацію серед державних службовців та
взяти активну участь у онлайн-опитуванні.
Додаткова інформація щодо проходження онлайн-опитування за телефоном
256-00-28.

Залишити відповідь