Повідомлення про намір отримання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Квартирно-експлуатаційний відділ м. Вінниця, скор. КЕВ м. Вінниця  (код ЄДРПОУ 08320218; юр. адреса 21007, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Стрілецька, 87; тел. +380506679393, email: expkevvin2@gmail.com) повідомляє про наміри отримати дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Основний напрямок діяльності КЕВ м. Вінниця згідно КВЕД: 84.22 Діяльність у сфері оборони.

Мета отримання дозволів на викиди – отримання дозволів на викиди для існуючих та новостворених об’єктів.

КЕВ м. Вінниця Котельні №87/5, №87/7, №87/70, №87/8 розташовані за адресою 22000, Вінницька обл., Хмільницький район, Хмільницька міська територіальна громада, м. Хмільник, вул. Першого травня, 39. Джерелами утворення забруднюючих речовин є твердопаливні котли (5 од.). В процесі виробничої діяльності в атмосферу викидаються (т/рік): ‌азоту діоксид (2,952), вуглецю оксид (9,072), вуглецю діоксид (1523,780), азоту оксид (0,059), метан (0,074), речовини у вигляді твердих суспендованих часток (4,2), НМЛОС (0,664).

КЕВ м. Вінниця Котельні №91/64, №91/43, №91/63, №91/92 розташовані за адресою 23006, Вінницька обл., Жмеринський район, Барська міська територіальна громада, с. Балки, вул. Гідності, 57. Джерелами утворення забруднюючих речовин є саморобні опалювальні пристрої (пічки) (3 од.) та твердопаливний котел (1 од.). В процесі виробничої діяльності в атмосферу викидаються (т/рік): ‌азоту діоксид (0,047), вуглецю оксид (0,133), вуглецю діоксид (24,127), азоту (1) оксид (N2O) (0,001), метан (0,001), речовини у вигляді твердих суспендованих часток (0,067), НМЛОС (0,011).

Згідно з частинами 2 та 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», до першої та другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля Котельні КЕВ м. Вінниця не відносяться та не підпадають під оцінку впливу на довкілля.

На виробничих майданчиках немає виробництв і технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології і методи керування. Заходи щодо скорочення обсягів викидів не плануються – викиди від обладнання не перевищують нормативних граничнодопустимих викидів, перевищення гігієнічних нормативів повітря населених місць на межі житлової забудови відсутні. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Зауваження та пропозиції просимо надсилати в Вінницьку обласну військову адміністрацію за адресою: 21050 м. Вінниця, вул. Соборна 70, тел. 0 800 216 433; (0432) 32-25-35, 32-35-35; email: oda@vin.gov.ua.

Зауваження та пропозиції приймаються до розгляду протягом 30 днів з дати опублікування інформації в газеті.

Залишити відповідь