Оголошення про проведення конкурсу на визначення автомобільного перевізника

про проведення конкурсу на визначення автомобільного перевізника

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом Управління дорожнього господарства Вінницької обласної військової адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження голови  облдержадміністрації 04 жовтня 2016 року № 720

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Вінницькій області 10 жовтня 2016 року за № 37/1289

Про затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області (внутрішньообласні маршрути)

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про автомобільний транспорт», постанов Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» та від 03 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування».

У М О В И конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області (внутрішньообласні маршрути)

1. Умови конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області (внутрішньообласні маршрути) (далі – Умови), розроблено відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», постанов Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту», від 03 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 12 квітня 2007 року № 285 «Про затвердження Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 травня 2007 року за № 499/13766, і визначають умови перевезень пасажирів, які повинні виконувати автомобільні перевізники, визначені на відповідному об’єкті конкурсу.
2. Ці Умови є обов’язковими для членів конкурсного комітету із визначення автомобільних перевізників на міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області (внутрішньообласні маршрути), та перевізників-претендентів. Терміни в цих Умовах вживаються у значенні, наведеному в законодавстві у сфері автомобільного транспорту.
3. Організатором на міжміських і приміських маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області (внутрішньообласні маршрути) є Вінницька обласна державна адміністрація.
4. Обґрунтована структура парку автобусів, що працюватимуть на маршруті загального користування, має відповідати таким критеріям:
4.1. Сфера використання автобусів за видами сполучень:
на приміських автобусних маршрутах загального користування повинні бути задіяні автобуси категорії М2 класу А та В та (або) категорії М3 класу А, В та І, II, III;
на міжміських внутрішньообласних маршрутах протяжністю до 150 км – категорії М2 класу А та В та (або) категорії М3 класу А та В, II та III;
на міжміських внутрішньообласних маршрутах протяжністю понад 150 км – категорії М3 класу В, II та III.
4.2. Перевізник-претендент зобов’язаний мати достатню кількість транспортних засобів для виконання перевезень, що визначені для обслуговування об’єкту конкурсу та перевезень, які повинні виконуватися відповідно до чинних договорів. Достатня кількість транспортних засобів визначається як кількість автобусів, необхідних для виконання перевезень, та кількість резервних транспортних засобів, яка становить 10 відсотків необхідної кількості автобусів для виконання перевезень.
5. Не допускаються до участі у конкурсі перевізники-претенденти відповідно до статті 45 Закону України «Про автомобільний транспорт» та пункту 12 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081.
6. Рухомий склад, що пропонується перевізником-претендентом для перевезення пасажирів на маршрутах, повинен за технічними та екологічними показниками відповідати вимогам чинного законодавства у сфері автомобільного транспорту.
7. Перевезення пасажирів на маршрутах повинно здійснюватися згідно з державними соціальними нормативами у сфері транспортного обслуговування.
8. Перевізник, який здійснює перевезення пасажирів, повинен забезпечувати пільгові перевезення пасажирів, які відповідно до законодавства користуються такими правами.
9. Об’єктами конкурсу визначаються міжміські і приміські автобусні маршрути загального користування, які затверджуються розпорядженням голови облдержадміністрації.
10. На кожному об’єкті конкурсу, який включає міські та приміські внутрішньообласні автобусні маршрути загального користування, перевізник повинен забезпечити роботу транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, в кількості до 35 відсотків загальної кількості автобусів до 31 грудня 2019 року та до 50 відсотків – з 01 січня 2020 року.
11. Договір з  переможцем конкурсу укладається на п’ять років.
12. Договір з переможцем конкурсу у разі відсутності в нього автобусів, що відповідають умовам конкурсу, укладається на один рік.
13. Для забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів на автобусних маршрутах встановлюються додаткові умови щодо:
13.1. Наявності у перевізника GPS приладів сертифікованих UCRF (Українським державним центром радіочастот), встановлених на транспортних засобах, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті.
Наявності договору про надання доступу до телеметричних даних  приладів, встановлених на транспортних засобах перевізника з управлінням розвитку транспорту Вінницької обласної державної адміністрації.*(правонаступник Управління дорожнього господарства Вінницької обласної військової адміністрації).
13.2. Надання перевізником-претендентом по кожному об’єкту конкурсу в паперовому та електронному вигляді інформації (на компакт-диску), зокрема фото автобусів, що пропонуються (державний номерний знак, загальний вигляд, салон) та фото матеріально-технічної бази.

  • Необхідну інформацію про об’єкти конкурсу можна отримати за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, буд. 4, офіс 307 ПП «ХХХ 2006» та м. Вінниця, вул. Соборна,15а Управління дорожнього господарства Вінницької обласної військової адміністрації.
  • Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі 16 січня 2023 року, до 17 год. 00 хв. (за Київським часом) включно.
  • Приватне підприємство «ХХХ 2006», режим роботи із 10-00 до 17-00 пн. – пт., обідня перерва з 13-00 до 13-45, адреса м. Вінниця, вул. Київська, буд. 4, офіс 307.

Документи для участі у конкурсі пронумеровуються, прошиваються, підписуються уповноваженою особою перевізника-претендента та скріплюються печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами і словами.

Документи для участі в конкурсі подаються перевізником-претендентом у двох закритих конвертах (пакетах).

Конверт (пакет) з позначкою «№ 1», який містить документи для участі в конкурсі, відкривається наступного дня після закінчення строку їх прийняття.

Конверт (пакет) з позначкою «№ 2», який містить документи з інформацією про те, на який об’єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент, відкривається під час засідання конкурсного комітету.

У разі подання перевізником-претендентом документів для участі в кількох конкурсах, що проводяться на одному засіданні, ним робиться однакова відмітка на конвертах № 1 і 2, які стосуються одного і того ж конкурсу, що дасть змогу визначити приналежність їх одне одному. Конверти  опускаються в скриньку з позначенням «Для документів на конкурс». Скринька знаходиться за адресою м. Вінниця, вул. Київська, буд. 4, офіс 307.

  • Бланки документів для участі в конкурсі можна отримати: із 02 січня 2023 року до 16 січня 2023 року за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, буд. 4, офіс 307 ПП «ХХХ 2006».
  • Проведення засідання конкурсного комітету відбудеться «07» лютого 2023 року, в м. Вінниця, вул. Соборна,15а, актова зала(3-й поверх) із 10-00 год.
  • Плата за участь у конкурсі вноситься на рахунок ПП «ХХХ 2006», р/р UA 253006140000026008500470505, у АТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”,  МФО 300614, код ЄДРПОУ  34701224, з призначенням: «За участь у конкурсі, який відбудеться «07 лютого 2023 року». Плата за один об’єкт конкурсу становить – 2450,00 грн.
  •  Приватне підприємство «ХХХ 2006» 068 ­­­­­­­­­­387 85 87  із 10-00 до 17-00 пн. – пт.,  обідня перерва з 13-00 до 13-45, e-mail: 3ххх2006@gmail.com.

ПРИМІТКА : Під час повітряної тривоги консультації не надаються та документи не приймаються.

Залишити відповідь