Реабілітація дітей з інвалідністю

Реабілітація дітей з інвалідністю

       Для забезпечення дитини з інвалідністю реабілітаційними послугами один з її батьків чи її законний представник подає до органу  соціального захисту населення об’єднаної територіальної громади за місцем реєстрації або фактичним місцем проживання дитини заяву про направлення її до реабілітаційної установи за формою, затвердженою Міністерством соціальної політики (зразок заяви за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1048-21#Text ) із зазначенням інформації про вибрану реабілітаційну установу разом з копіями:

  1. паспорта громадянина України та/або свідоцтва про народження, та/або іншого документа, що посвідчує особу дитини;
  2. індивідуальної програми реабілітації, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу (в якій обов’язково визначено обсяг, термін проведення, місце проведення реабілітаційних заходів та ступінь обмеження дитини з інвалідністю (пункт 13 ІПР);
  3. виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма № 027/о).

       При зверненні до органу соціального захисту населення один із батьків дитини чи її законний представник також надає копію та оригінал:

– паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу;

– довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.

       Реабілітаційні заходи можуть надаватися як у стаціонарі, так і амбулаторно, а також в межах їх граничної вартості можуть бути надані одній дитині декілька разів протягом бюджетного року.

      Гранична вартість реабілітаційних заходів не перевищує для однієї дитини, яка відповідно до індивідуальної програми реабілітації за більшістю основних категорій життєдіяльності має обмеження I та II ступеня – 16 тис. гривень, III ступеня – 25 тис. гривень.

      Гранична вартість реабілітаційних заходів для однієї дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, яка відповідно до індивідуальної програми реабілітації за більшістю основних категорій життєдіяльності має обмеження I, II, III ступеня, збільшується на 50 відсотків для кожного ступеня.

       Під час здійснення реабілітаційних заходів у стаціонарі їх гранична вартість може включати вартість проживання та харчування дитини, одного з батьків дитини чи її законного представника.

       Реабілітаційну установу можна вибрати із переліку реабілітаційних установ, закладів охорони здоров’я, які здійснюють реабілітаційні заходи для дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу, за посиланням https://www.msp.gov.ua/content/reabilitaciya-ditey-z-invalidnistyu-vnaslidok-dityachogo-cerebralnogo-paralichu.html.

       На сьогодні діти з інвалідністю (усіх нозологічних форм захворювання) також можуть бути забезпечені реабілітаційними послугами відповідно до Порядку надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 80, зі змінами. Даний Порядок визначає механізм надання особам з інвалідністю та/або дітям з інвалідністю, та/або дітям віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності (з метою попередження інвалідності), послуг із комплексної реабілітації (абілітації) в реабілітаційних установах комунальної та державної форми власності.

       Перелік Державних центрів комплексної реабілітації на веб-сайті Мінсоцполітики України:www.mps.gov.ua, у розділі «Інвалідність», за посиланням «Державні центри комплексної реабілітації».

Залишити відповідь