Нова інвестиційна пропозиція щодо онлайн – аукціону об’єкта малої приватизації

Нова інвестиційна пропозиція щодо онлайн – аукціону об’єкта малої приватизації

Найменування об’єкта приватизації: Державний пакет акцій Акціонерного товариства «Вінницький завод «Кристал» у кількості 89932000 штук, що становить 100 % статутного капіталу товариства.

Місцезнаходження oб’єкта приватизації: 21100, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21  

Найменування об’єкта приватизації: Державний пакет акцій Акціонерного товариства «Вінницький завод «Кристал» у кількості 89932000 штук, що становить 100 % статутного капіталу товариства.

Місцезнаходження oб’єкта приватизації: 21100, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21  

Дата проведення аукціону: 17.12.2021.

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.

 Умови продажу: Покупець державного пакета акцій  АТ «Вінницький завод «Кристал» (далі – Товариство) у кількості 89 932 000  штук,  що становить 100 % статутного капіталу товариства  (далі – пакет акцій), зобов’язаний від дати переходу права власності  на пакет акцій забезпечити:

  • Збереження основного виду діяльності Товариства протягом 1-го року.
  • Погашення протягом 6 місяців  заборгованості Товариства із заробітної плати, перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у разі їх наявності на дату переходу до покупця права власності  на пакет акцій.
  • Недопущення звільнення працівників Товариства з ініціативи Покупця чи  уповноваженого ним органу (за винятком  вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті  40 та статті  41 Кодексу законів про працю України), протягом 6-ти місяців.
  • Виконання колективного договору, який діє на Товаристві на дату переходу права власності, протягом строку його дії, а після закінчення строку його дії укладення нового або внесення змін до укладеного договору в установленому законодавством порядку та забезпечення його виконання (стаття 9 Закону України «Про колективні договори і угоди»).
  • Дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства щодо діяльності Товариства.
  • Фінансування охорони праці в Товаристві відповідно до вимог статті 19  Закону України «Про охорону праці».

Строк дії зобов’язань Покупця пакета акцій щодо умов, які не мають визначеного періоду їх виконання, становить 1 рік з дня переходу до Покупця права власності на пакет акцій.

Стартова ціна oб’єкта приватизації для: 

– аукціону з умовами –89 932 000,00 грн;

– аукціону із зниженням стартової ціни – 44 966 000,00 грн;

– аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 44 966 000,00 грн;

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.

 Детальна інформація за посиланнями: https://privatization.gov.ua/product/aktsionerne-tovarystvo-vinnytskyj-zavod-krystal/

Leave a Reply