УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ЖМЕРИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ПОЛОЖЕННЯ

про управління соціального захисту населення Жмеринської районної державної адміністрації

1.Управління соціального захисту населення Жмеринської районної державної адміністрації (далі – Управління) утворюється головою Жмеринської районної державної адміністрації, входить до складу Жмеринської районної державної адміністрації і в межах району забезпечує виконання покладених на Управління завдань.

2. Найменування та місце знаходження:

Повне найменування – управління соціального захисту населення Жмеринської районної державної адмінітрації.

Скорочене найменування – УСЗН Жмеринської РДА.

Юридична адреса: 23100, Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Центральна, буд.7 – головний офіс.

3. Управління підпорядковується голові Жмеринської районної державної адміністрації та є підзвітним і підконтрольним Департаменту соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації.

4. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної поілітики України, розпорядженнями голови Жмеринської районної державної адміністрації, а також положенням про Управління.

5. Основними завданнями Управління у межах реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення на території району є:

1) забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, дітей, внутрішньо переміщених осіб, підтримки сімей, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних, молодих сімей, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівності прав чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми, виконання програм і заходів у цій сфері;

2) призначення та виплата соціальної допомоги, адресної грошової допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, установлених законодавством;

3) координація надання соціальних послуг, співпраця з територіальними громадами щодо розвитку соціальних послуг у громаді;

4) забезпечення соціальної інтеграції осіб з інвалідністю, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до об’єктів соціальної інфраструктури;

6) реалізація державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, розроблення та виконання відповідних регіональних програм;

7) реалізація державної політики у сфері професійної адаптації осіб, які звільняються або звільнені з військової служби з числа ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів сімей таких осіб, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України та постраждалих учасників Революції Гідності;

8) нагляд за дотриманням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи;

9) забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування, центрами надання адміністративних послуг щодо надання соціальної підтримки населенню.

      6. Управління :

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики та забезпечує контроль за їх реалізацією;

2) аналізує стан і тенденції соціального розвитку в межах району та вживає заходів для усунення недоліків;

3) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку району;

4) вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;

5) забезпечує ефективне та цільове використання відповідних бюджетних коштів;

6) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

7) розробляє в межах компетенції проекти розпоряджень/наказів голови/начальника Жмеринської районної державної/військової адміністрації;

8) бере участь у підготовці звітів голови/ начальника Жмеринської районної державної/військової адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

9) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами Жмеринської районної державної/військової адміністрації інформаційні, аналітичні та статистичні матеріали, адміністративну, оперативну звітність з питань, що належать до його компетенції, для подання голові/начальнику Жмеринської районної державної/військової адміністрації;

10) забезпечує проведення заходів щодо запобігання корупції;

11) готує в межах повноважень проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп, бере участь у їх розробленні;

12) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

13) опрацьовує запити і звернення громадян, народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

14) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Управління;

15) постійно інформує населення про виконання своїх повноважень визначених законом;

16) виконує повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

17) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

18) забезпечує в межах повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

19) забезпечує захист персональних даних;

20) залучає громадські та благодійні організації до виконання соціальних програм і відповідних заходів;

21) здійснює нагляд за дотриманням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу;

22) з питань реалізації заходів соціальної підтримки населення:

– організовує в межах компетенції роботу щодо винонання програм, здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціальної пітримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України; членів їх сімей; сімей загиблих (померлих) ветеранів війни; сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України; осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; організовує в межах компетенції роботу щодо забезпечення санаторно-курортними путівками осіб відповідно до Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”“Про жертви нацистських переслідувань”“Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”, а також щодо забезпечення пільговим санаторно-курортним лікуванням осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, визначених статтею 4 Закону України “Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей”, а також осіб, інвалідність яких пов’язана з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням та виплати їм компенсації.

      проводить призначення та виплату:

– державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю; державної соціальної допомоги на догляд (крім державної соціальної допомоги на догляд особам, зазначеним у пунктах 1–3 частини першої статті 7 Закону України „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”);тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку; державної допомоги сім’ям з дітьми; державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям; державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю; тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме; щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею; допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях; допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам; одноразової грошової допомоги особам, які отримали тілесні ушкодження під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року; одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, а також особам, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції гідності; одноразової грошової допомоги постраждалим особам і внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, що спричинені соціальним становищем, внаслідок яких особа частково або повністю не має здатності (не набула здатності або втратила її) чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя і брати участь у суспільному житті; інших видів державної підтримки відповідно до законодавства, державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”, державної допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною; компенсації за послугу «Муніципальна няня»;

- одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання „Мати‑героїня”;

-разової компенсації та щорічної допомоги на оздоровлення постраждалим особам передбачених Законом України “Про протимінну діяльність в Україні”;

Проводить виплату:

– щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, одинокими особами, які досягли 80-річного віку;

– одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

           - подає Жмеринській районній державній/військовій адміністрації, органу місцевого самоврядування під час формування проекту відповідного місцевого бюджету пропозиції щодо передбачення у складі видатків коштів на фінансування районних та місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення;
- бере участь у роботі комісій з питань соціального захисту населення, утворених при Жмеринській районній раді та Жмеринській районній державній/військовій адміністрації;
- формує податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку отримувачів державної соціальної допомоги;
- проводить інвентаризацію особових справ та особових рахунків осіб, які отримують соціальну допомогу в установленому законодавством порядку;
- взаємодіє з органами місцевого самоврядування базового рівня, центрами надання адміністративних послуг щодо приймання ними документів для надання державної соціальної підтримки, зокрема, із застосуванням програмного комплексу „Інтегрована інформаційна система „Соціальна громада” та формування електронної справи. Забезпечує прийняття рішення про призначення (відмову в призначенні) заявнику державної соціальної підтримки (у разі формування електронної справи – на її підставі) та інформує орган місцевого самоврядування базового рівня, центр надання адміністративних послуг щодо прийнятого рішення;
- здійснює контроль за цільовим використанням коштів, виділених для надання державної соціальної допомоги та інших видів соціальної підтримки, передбачених законодавством;

24) у сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям населення:

- організовує призначення та виплату допомоги, компенсацій та надання інших соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства;
- проводить підготовку документів щодо визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- організовує санаторно-курортне лікування ветеранів  праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплату грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям населення відповідно до законодавства;
- забезпечує використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти, відповідно до поданих вищими навчальними закладами списків студентів (курсантів), які мають право на отримання соціальних стипендій, після проведення звіряння відповідних даних з відомостями про таких осіб, що місяться в інформаційній базі даних про студентів (курсантів) закладів фахової передвищої та вищої освіти; 
- організовує в межах компетенції роботу для отримання одноразової матеріальної допомоги для здійснення почесної церемонії поховання осіб, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;
- організовує збір і подання документів для виплати: 
- одноразової грошової допомоги постраждалим особам та внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, що спричинені соціальним становищем, внаслідок яких особа частково або повністю не має здатності (не набула здатності або втратила її) чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя і брати участь у суспільному житті;
- одноразової грошової допомоги особам, які отримали тілесні ушкодження під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року;
- веде облік внутрішньо переміщених осіб;
- аналізує стан виконання комплексних програм та реалізації заходів спрямованих на формування позитивного образу ветерана в суспільстві, сприяння підвищенню рівня поінформованості населення, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю про захист їхніх прав та забезпечення відповідними соціальними послугами, про інклюзивне суспільство в Україні та подає голові Жмеринської районної державної адміністрації пропозиції з цих питань;
-встановлює статуси «Особа з інвалідністю внаслідок війни», «Учасник війни», «Член сім’ї загиблого», «Член сім’ї загиблого Захисника та Захисниці»,  «Ветеран праці» та видає відповідні посвідчення;
- видає листи талони на право одержання ветеранами війни проїзних документів (квитків) безоплатно і з 50-відсотковою знижкою їх вартості;
- організовує та проводить виплату матеріальної допомоги на поховання відповідно чинного законодавства, що визначає порядок надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого;
- організовує та проводить виплату одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми;
25) у сфері координації надання соціальних послуг населенню:
-  узагальнює інформацію щодо визначення потреб населення району у соціальних послугах;
- інформує населення району про надавачів соціальних послуг і послуги, що ними надаються;
- проводить моніторинг надання соціальних послуг, координує роботу комунальних надавачів соціальних послуг, вживає заходів з покращення якості надання соціальних послу;
- спрямовує та координує діяльність установ, закладів і служб, що надають соціальні послуги;
- проводить моніторинг та аналіз ефективності проведення в громаді соціальної роботи із сім’ями / особами, надання їм соціальних послуг, спрямованих на запобігання потраплянню в складні життєві обставини, та прогнозування їхніх потреб у соціальній підтримці;
- надає пропозиції щодо створення закладів, установ і служб, які надають психологічні, реабілітаційні та соціальні послуги особам і сім’ям, що перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі особам похилого віку, дітям, випускникам дитячих будинків і шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на початковому етапі їхнього самостійного життя;
-здійснює контроль за дотриманням вимог Закону України «Про соціальні послуги»;
- бере участь у плануванні бюджетних капітальних вкладень на будівництво установ і закладів соціального захисту та соціального обслуговування населення;

– сприяє, в межах компетенції створенню недержавних служб, закладів, установ, які надають соціальні послуги особам похилого віку, особам з інвалідністю, сім’ям з дітьми, сім’ям / особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, особам, які постраждали від торгівлі людьми, домашнього насильства, іншим особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

– координує діяльність суб’єктів, що надають соціальні послуги сім’ям (особам), які перебувають у складних життєвих обставинах на території Жмеринського району;

– бере участь в оцінюванні соціальних проектів, які подаються недержавними суб’єктами, що надають соціальні послуги, на конкурс із залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг;

– сприяє волонтерським організаціям, волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам, які потребують волонтерської допомоги, та в поширенні інформації про організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, фізичних осіб, організації та установи;

– у межах компетенції організовує роботу, пов’язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам і сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

– узагальнює інформацію від територіальних громад про здійснення опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, дієздатність яких обмежена та подає інформацію відповідним органам державної влади;

– сприяє, в межах компетенції:

 благодійним, релігійним волонтерським громадським об’єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності, окремим громадянам в наданні соціальної допомоги та соціальних послуг особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, особам похилого віку, а також іншим соціально незахищеним громадянам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- координує заходи щодо соціального захисту бездомних осіб та запобігання бездомності;
- вживає заходів із соціального патронажу осіб, звільнених від відбування покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, бере участь у діяльності спостережної комісії, утвореної Жмеринською районною державною/військовою адміністрацією;
26) у сфері соціальної інтеграції осіб з інвалідністю:

– проводить роботу по оформленню документів для визначення права на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;

– направляє осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та дітей віком до трьох років, які належать до групи ризику для забезпечення реабілітаційними послугами до реабілітаційних центрів України, відповідно до бюджетних програм та вносить інформацію до централізованого банку даних з проблем інвалідності;

- відповідно до установленого порядку проводить нарахування та виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт та технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування;
      - проводить роботу для забезпечення осіб з інвалідністю транспортними засобами в установленому порядку та направляє узагальнену інформацію відповідним органам державної влади;

       – проводить нарахування та виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей;

      – проводить нарахування та виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;

      – проводить нарахування та виплати щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни і жертвам нациських переслідувань;

      - бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення;
27) у напрямах поліпшення становища сімей (у тому числі сімей з дітьми, багатодітних і молодих сімей), запобігання домашньому насильству і насильству за ознакою статі, оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення гендерної рівності, протидії торгівлі людьми:
- реалізує заходи та програми, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності, соціального і правового захисту сімей щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та надає в межах компетенції підприємствам, установам, організаціям, об’єднанням громадян та окремим громадянам методичну, практичну та консультативну допомогу з питань запобігання домашньому насильству і насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми; 
- здійснює збір та підготовку документів щодо встановлення статусу, особи, яка постраждала від торгівлі людьми; 
- взаємодіє з іншими структурними підрозділами Жмеринскої районної державної/військової адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадянами, об’єднаннями громадян, недержавними організаціями з питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, протидії дискримінації за ознакою статі, протидії торгівлі людьми, організації оздоровлення та відпочинку дітей;

– забезпечує виконання районних програм і заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання домашньому насильству і насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми;

- забезпечує реалізацію на території району заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, шляхом здійснення контролю за своєчасністю вжиття відповідних заходів;
- координує організаційні заходи щодо надання на території району соціальних послуг (у тому числі шляхом соціального замовлення) у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі;
- сприяє у здійсненні заходів щодо утворення спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб, координує їх функціонування, здійснює моніторинг їхньої діяльності;
- бере участь в організаційних заходах щодо навчання та підготовки фахівців, до компетенції яких належать питання запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, у тому числі фахівців, які реалізують програми для кривдників;
- забезпечує координацію діяльності та взаємодію суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі та протидії торгівлі людьми, на території району;
- проводить відповідно до законодавства збір, аналіз і поширення на території району інформації про домашнє насильство і насильство за ознакою статі;
- звітує центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, про виконання повноважень у цій сфері в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі;
забезпечує:
- організацію оздоровлення та відпочинку дітей, реалізацію відповідні програми, сприяння збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів;
- організацію виїзду груп дітей на відпочинок та оздоровлення за кордон; 
- оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;
- виконання інших повноважень відповідно до Закону України „Про оздоровлення та відпочинок дітей”; 
- надає організаційну, методичну та інформаційну допомогу з питань оздоровлення та відпочинку дітей громадським об’єднанням, фондам, підприємствам, установам, організаціям, дитячим закладам оздоровлення та відпочинку, громадянам;

– надає у межах повноважень сім’ям та окремим громадянам консультаційно-методичну допомогу з питань запобігання домашньому насильству; забезпечує організацію діяльності спеціалізованих установ для запобігання домашньому насильству;

– забезпечує та сприяє виконанню програм і заходів щодо протидії торгівлі людьми, надає правову, методичну та організаційну допомогу з питань протидії торгівлі людьми підприємствам, установам, організаціям;

– забезпечує впровадження національного механізму взаємодії суб’єктів, які реалізують заходи у сфері протидії торгівлі людьми, підготовку документів щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

– організовує проведення інформаційних кампаній з питань протидії торгівлі людьми;

– забезпечує створення і підтримку пунктів консультування та поширення інформаційно-просвітницьких матеріалів з питань запобігання торгівлі людьми;

– вживає заходів для підвищення рівня обізнаності з питань протидії торгівлі дітьми батьків, осіб, які їх замінюють, та осіб, які постійно контактують з дітьми у сферах освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури та спорту, оздоровлення та відпочинку, судовій та правоохоронній сферах;

– організовує роботу з оцінювання потреб та надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми; вносить Жмеринській районній державній/військовій адміністрації пропозиції щодо необхідності створення реабілітаційних центрів для осіб, які постраждали від торгівлі людьми, надає консультаційно-методичну допомогу цим установам;

– організовує засідання районної міжвідомчої ради з питань сім’ї, соціальної підтримки сімей Захисників та Захисниць, інтеграції внутрішньо переміщених сімей (осіб), гендерної рівності, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми;

28) забезпечує ведення, в межах компетенції централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ); Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб; Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІ ССС), підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної мережі;

29) інформує населення з питань, що належать до його компетенції, роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, у тому числі через засоби масової інформації;

30) забезпечує на відповідному рівні реалізацію міжнародних проектів із соціальних питань;

31) виконує інші передбачені законодавством повноваження.

7. Управління має право:

1) отримувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Жмеринської районної державної/військової адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та від їхніх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання визначених для нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань фахівців інших структурних підрозділів Жмеринської районної державної/військової адміністрації, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їхніми керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Жмеринської районної державної/військової адміністрації з питань соціального захисту населення;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку та комунікації, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

8. Управління в установленому законодавством порядку та в межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами Жмеринської районної державної/військової адміністрації, апаратом Жмеринської районної державної/військової адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передання інформації, необхідної для належного виконання визначених для нього завдань та проведення запланованих заходів.

9. Управління має у своєму складі відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи.

9.1. Барський підрозділ управління соціального захисту населення Жмеринської районної державної адміністрції, м. Бар.

9.2.  Шаргородський підрозділ управління соціального захисту населення Жмеринської районної державної адміністрації, м. Шаргород.

10. Начальника Управління призначає на посаду та звільняє з посади голова/начальник Жмеринської районної державної/військової адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням із головою/начальником Вінницької обласної державної/військової адміністрації та директором Департаменту соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації в установленому законодавством порядку.

11. Начальник Управління:

1) здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні; контроль щодо опрацювання запитів і звернень народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад, координує організацію роботи з питань захисту персональних даних в управлінні соціального захисту Жмеринської районної державної адміністрації; контроль за своєчасністю підвищення кваліфікації державних службовців;

2) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів, дотримання працівниками управління правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

3) подає на затвердження голові/начальнику Жмеринської районної державної/військової адміністрації Положення про Управління, проекти кошторису та штатного розпису Управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

4) затверджує положення про структурні підрозділи Управління, посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними;

5) планує роботу Управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної/військової адміністрації в частині діяльності Управління;

6) звітує перед головою/начальником Жмеринської районної державної/військової адміністрації про виконання покладених на Управління завдань та затверджених планів роботи;

7) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей, делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

8) входить до складу колегії Жмеринської районної державної/військової адміністрації. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

9)  бере участь у підготовці попозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

10) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

11) координує забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Управління;

12)  видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

13) призначає на посади та звільняяє з посад, у порядку, передбаченому законодавством працівників Управління. Присвоює їм ранги державної служби. Заохочує та притягує до дисциплінарної відповідальності;

14) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою/начальником Жмеринської районної державної/військової адміністрації кошторису Управління;

15) представляє інтереси Управління у взаємовідносинах з облдержадміністрацією, департаментом соціальної та молодіжної політики, іншими структурними підрозділами районної державної/військової адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями за Дорученням керівництва Жмеринської районної державної/військової адміністрації, або з власної ініціативи для виконання завдань і повноважень Управління.

11. Накази начальника Управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, Мінсоцполітики, можуть бути скасовані головою/начальником Жмеринської районної державної/військової адміністрації та директором Департаменту Вінницької обласної державної адміністрації.

12. Начальник Управління  може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади начальником Управління відповідно до чинного законодавства про державну службу.

13. На час відсутності начальника Управління на посаді, посадові обов’язки начальника, покладаються на заступника начальника Управління. У разі відсутності заступника начальника Управління обов’язки начальника Управління виконує начальник відділу Управління.

14. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Управління визначає голова/начальник Жмеринської районної державної/військової адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

15. Штатний розпис і кошторис Управління затверджує голова/начальник Жмеринської районної державної/військової адміністрації за пропозиціями начальника Управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (зі змінами).

16. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

          17. Барський та Шаргородський підрозділи Управління мають свої печатки без зображення Державного герба України із своїм найменуванням: «Барський підрозділ управління оціального захисту населення Жмеринської районної державної адміністрації», «Шаргородський підрозділ управління соціального захисту населення Жмеринської районної державної адміністрації» порядок виготовлення, використання та зберігання яких затверджується наказом начальника Управління.

      

Посада відповідно  штатного розписуПрізвище, ім’я та по батькові  
Начальник управлінняГаврилюк Наталя Миколаївна
Головний спеціаліст сектору по роботі з персоналом
Начальник відділу фінансового забезпечення – головний бухгалтерАтаманенко Валентина Миколаївна
Начальник відділу обслуговування громадян та діловодстваТарануха Ірина Михайлівна
Начальник відділу з юридичних питаньБойко Валентина Василівна
Начальник відділу контролю за наданням соціальної підтримки та нагляду за правильністю призначення (перерахунку) та виплати пенсій  Вдовиченко Надія Іванівна
Начальник відділу реінтеграції внутрішньо переміщених осібЧіпак Наталія Миколаївна
Завідувач сектору контролю за наданням соціальної підтримки та нагляду за правильністю призначення (перерахунку) та виплати пенсій Басістий Юрій Володимирович
Заступник начальника управління – начальник відділу державних соціальних допомог Коломійчук Галина Миколаївна
Начальник відділу державних соціальних допомог Барського підроздулуЧмихал Оксана Олександрівна
Начальник відділу державних соціальних допомог Шаргородського підрозділуБасовська Марина Михайлівна
Начальник відділу соціальної підтримки пільгових категорій громадян та осіб з інвалідністю Твердохліб Діана Андріївна
Начальник відділу соціальної підтримки пільгових категорій громадян та осіб з інвалідністю Шаргородського підрозділуСандул Світлана Михайлівна
Начальник відділу підтримки сім’ї та координації надання соціальних послугГолуб Світлана Іллівна
Заступник начальника управління – начальник відділу програмного забезпечення Кукурудза Павло Павлович