Додаток 3
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки
впливу на довкілля та
фінансування оцінки впливу на
довкілля
Дата:
(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Реєстру, не зазначається
суб’єктом господарювання)
Реєстраційний номер 4523
(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення,
збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

 1. Планована діяльність
  «Реконструкція споруд водовідведення ТОВ «АКВАРЕСУРС ПЛЮС» з будівництвом
  водовідвідного каналу та комплекс по вирощуванню осетрових риб продуктивністю 60
  тонн по вул. Магістральна, 67, м. Жмеринка, Вінницької обл.» Процес вирощування
  осетрових риб включає в себе закриту систему рециркуляції води, а також систему
  оборотного водопостачання для інкубації, з максимальною продуктивністю по товарній
  рибі до 60000 кг в рік. В якості посадкового матеріалу передбачається використовувати
  запліднену ікру від власного маточного стада в кількості 36 903 шт. в кожний цикл
  зариблення, разом 36903 шт. в рік. Водозабір для технологічного процесу здійснюється з
  двох свердловин. Потреба води зі свердловин складає 336 м3/добу, також здійснюється
  централізоване водопостачання від АТ «Укрзалізниця» згідно укладеного договору для
  господарсько-питних потреб, а також частково для технологічного процесу.
  Реконструкція споруд водовідведення з будівництвом водовідвідного каналу призначена
  для освітлення води після використання у рибоводних басейнах. У виробничому процесі
  використовуються споруди водовідведення з механічними і біологічними фільтрами FBO
  100 (продуктивністю 100м.куб/год., 876,0 тис.м3/рік) для освітлення технологічних вод,
  після використання яких, частина води повертається до технологічного процесу, частина
  (400 м3/добу) відводиться на скид у водний об’єкт та на освітлювач води
  (трьохсекційний) для очистки частини стічних вод від осадових донних завислих решток.
  Об’єднаний скид зворотних (стічних) вод після освітлювача води буде здійснюються по
  водовідвідному каналу секційного типу одним випуском у струмок Безіменний притока
  р.Рів, права притока р.П.Буг, басейн р.Південний Буг за межами населеного пункту
  м.Жмеринка, Жмеринська ТГ, Жмеринський район, Вінницька область. Готова продукція
  зберігається в одному холодильнику та двох морозильних камерах. Для обігріву
  приміщень у холодний період року на підприємстві наявні три котли Gefest-рrofi A, один
  з яких потужністю 1 МВт, та два котла по 500 кВт, паливом яких є пелети відходів
  деревини та лушпиння соняшника. У разі перебоїв електропостачання використовується
  дизельгенератор Dalgakiran DI275DD, потужністю 200 кВт. Режим роботи – 365 днів/рік,
  цілодобово. Планована діяльність передбачена на чотирьох земельних ділянках, одна з
  яких знаходиться за адресою: вул. Магістральна, 67, м. Жмеринка, Вінницької області.
  Кадастровий номер земельної ділянки 0521083600:04:001:0197, площа 2,3090 га, цільове
  призначення – 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних
  будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості;
  друга земельна ділянка загальною площею 2,4535 га, кадастровий номер
  0521083600:04:001:0191 орендується частина ділянки площею 0,2920 га, цільове
  призначення – 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва; третя
  ділянка площею 0,2558 га кадастровий номер 0521083600:04:001:0211, цільове
  призначення – 10.07 Для рибогосподарських потреб; четверта земельна ділянка площею
  4,8495 га кадастровий номер 0521083600:04:001:0212, цільове призначення – 10.07 Для
  рибогосподарських потреб. Земельна ділянка (0521083600:04:001:0197), знаходиться в
  довгостроковій оренді ТОВ «АКВАРЕСУРС ПЛЮС» на підставі договору оренди землі від
  28.09.2021 р. – оренда строком на 49 років. Земельна ділянка (0521083600:04:001:0191)
  знаходиться у користуванні ТОВ «АКВАРЕСУРС ПЛЮС» відповідно договору про
  встановлення особистого земельного сервітуту від 20 лютого 2023 р. з ПП «ТАРТАЦЬКА
  МРІЯ». Земельна ділянка (0521083600:04:001:0211) знаходиться у користуванні ТОВ
  «АКВАРЕСУРС ПЛЮС» відповідно договору про встановлення особистого сервітуту від
  22 травня 2023 р. з Жмеринською міською радою Вінницької області. Земельна ділянка
  (0521083600:04:001:0212) знаходиться у користуванні ТОВ «АКВАРЕСУРС ПЛЮС»
  відповідно договору про встановлення особистого сервітуту від 22 травня 2023 р. з
  Жмеринською міською радою Вінницької області
  (загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
  (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)
 2. Суб’єкт господарювання
  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АКВАРЕСУРС ПЛЮС”
  40620678
  (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця,
  ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
  реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають
  відмітку у паспорті)
  Україна, 21003, Вінницька обл., Жмеринський р-н, місто Жмеринка,
  вул.Магістральна, будинок 67
  1 Дата та час: 29.02.2024 11-00;
  1
  Л і н к : https://meet91.webex.com/meet91/j.php?
  MTID=m65ac111d67be353e5d7f26ca14dfcecf;
  місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця
  (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
 3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
  Управління розвитку територій та інфраструктури Вінницької обласної державної
  адміністрації вул. Василя Порика, буд. 29, м. Вінниця, 21021 uprter@vin.gov.ua (0432) 43-
  74-08 Сивенюк Іван Миколайович
  (найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)
 4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який
  розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
 • висновок з ОВД – Дозвіл на проведення будівельних робіт, виданий ДІАМ
  Управлінням розвитку територій та інфраструктури Вінницької обласної військової
  адміністрації Закон України «Про охорону атмосферного повітря»
  (вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати
  нормативний документ, що передбачає його видачу)
  5 . Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на
  довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань
  Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів з моменту офіційного
  опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання
  громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової
  інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з
  оцінки впливу на довкілля.
  Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати
  будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності,
  без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в
  письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських
  слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після
  встановленого строку, не розглядаються.
  У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі
  відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського
  обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення
  Громадські слухання відбудуться
  (зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
  6 . Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що
  забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації
  щодо планованої діяльності
  Управління розвитку територій та інфраструктури Вінницької обласної державної
  адміністрації вул. Василя Порика, буд. 29, м. Вінниця, 21021 uprter@vin.gov.ua (0432) 43-
  74-08 Сивенюк Іван Миколайович
  (зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)
  7 . Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до
  якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
  Управління розвитку територій та інфраструктури Вінницької обласної державної
  адміністрації вул. Василя Порика, буд. 29, м. Вінниця, 21021 uprter@vin.gov.ua (0432) 43-
  74-08 Сивенюк Іван Миколайович
  (зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)
  Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського
  обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
 1. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
  Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 299 аркушах.
  Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з додатками.
  (зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
  (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)
  9 . Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової
  інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також
  час, з якого громадськість може ознайомитися з ними
 2. Жмеринська міська рада: 23101, Вінницька обл., м. Жмеринка, вул. Центральна,
  буд. 4. Контактна особа: Євтушенко Олена Михайлівна, тел. (04332) 5-01-00, e-mail:
  arh@zhmr.gov.ua – начальник управління містобудування та архітектури Жмеринської
  міської ради.
  (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами,
  контактна особа)
  {Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 824 від 14.09.2020, № 967
  від 08.09.2023}