Повідомлення про корупцію

Контакти, за якими можливо повідомити про корупційне правопорушення:

– електронною поштою на адресу:  stop_korupcia_gmer@ukr.net                              

– телефоном: приймальня (04332) 5-00-10

– листом за адресою для листування: 23100Вінницька область, м.Жмеринка, вул.Б.Хмельницького, 14,

ПІБВідповідальнаРозпорядок роботи
Фалінська Вікторія ВолодимирівнаУповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції апарату районної військової адміністраціїпонеділок -четвер: 08:00-17:16
п’ятниця:                08:00-16:00
обідня перерва:      13:00-14:00

Шановні громадяни!

Відповідно до статті 21. Закону України «Про запобігання корупції»  громадяни мають право

1) повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, реальний, потенційний конфлікт інтересів спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції, Національному агентству, керівництву чи іншим представникам органу, підприємства, установи чи організації, в яких були вчинені ці правопорушення або у працівників яких наявний конфлікт інтересів, а також громадськості;

2) запитувати та одержувати від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування в порядку, передбаченому Законом України “Про доступ до публічної інформації”, інформацію про діяльність щодо запобігання корупції;

3) проводити, замовляти проведення громадської антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, подавати за результатами експертизи пропозиції до відповідних органів, отримувати від відповідних органів інформацію про врахування поданих пропозицій;

4) брати участь у парламентських слуханнях та інших заходах з питань запобігання корупції;

5) вносити пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціативи щодо вдосконалення законодавчого регулювання відносин, що виникають у сфері запобігання корупції;

6) проводити, замовляти проведення досліджень, у тому числі наукових, соціологічних тощо, з питань запобігання корупції;

7) проводити заходи щодо інформування населення з питань запобігання корупції;

8) здійснювати громадський контроль за виконанням законів у сфері запобігання корупції з використанням при цьому таких форм контролю, які не суперечать законодавству;

9) здійснювати інші не заборонені законом заходи щодо запобігання корупції.

Громадському об’єднанню, фізичній, юридичній особі не може бути відмовлено в наданні доступу до інформації стосовно компетенції суб’єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання корупції, а також стосовно основних напрямів їх діяльності. Така інформація надається в порядку, встановленому законом.

Жмеринська районна військова адміністрація забезпечує умови для повідомлень її працівниками про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв’язку.

Повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» може бути здійснене працівником відповідного органу без зазначення авторства (анонімно).

Вимоги до анонімних повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» та порядок їх розгляду визначаються Закону України «Про запобігання корупції».

Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» підлягає перевірці у термін не більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, керівник відповідного органу або його заступник продовжують термін розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання.

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» керівник відповідного органу вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Жмеринська районна військова адміністрація забезпечує умови для повідомлень про порушення вимог Закону, внесеними викривачами телефоном, засобами поштового та електронного зв’язку, на особистому прийомі.

Особа, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривач), – особа, яка за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, повідомляє про порушення вимог цього Закону іншою особою.

Обробка персональних даних викривачів здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Згідно зі статтею 383 Кримінального кодексу України завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину карається законом.

Перелік, встановлених Законом вимог, заборон та обмежень

Повідомлення про порушення вимог цього Закону може бути здійснене працівником відповідного органу без зазначення авторства (анонімно).

Працівники апарату Жмеринської районної військової адміністрації у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівником апарату Жмеринської районної військової адміністрації зобов’язані у межах своїх повноважень ужити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції.

Спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції

Повідомлення, які надходять на загальну електронну пошту Жмеринської районної військової адміністрації, іншими засобами поштового зв’язку, повинні містити наступну інформацію:

  • прізвище, ім’я, по батькові особи, яка ймовірно вчинила правопорушення, її посада;
  • текст повідомлення, що містить інформацію про факти вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону, яка може бути перевірена;
  • прізвище, ім’я, по батькові, адреса та підпис особи, яка надіслала повідомлення (автор повідомлення).

Усне повідомлення може надійти на телефонну лінію Жмеринської районної військової адміністрації за номером:  (04332) 5-00-10  працює по буднях у робочі години: з понеділка по четвер – з 8.00 до 13.00 та з 14.00 до 17.45 год., у п’ятницю – з 08.00 до 13.00 год. та з 14.00 до 16.00 год.

Зразок опитувального листа для повідомлень про корупцію на особистому прийомі або на телефонну лінію Жмеринської районної військової адміністрації

У разі якщо під час телефонної розмови неможливо встановити суть можливого правопорушення, відповідальна особа за ведення реєстрації пропонує заявнику звернутися до Жмеринської районної військової адміністрації письмово або направити повідомлення через електронну пошту Жмеринської районної військової адміністрації.

При прийнятті повідомлення через телефонну лінію відповідальна особа, повідомляє заявника, що вказана у повідомленні інформація буде використана уповноваженою особою Жмеринської районної військової адміністрації під час реалізації повноважень, визначених Законом та повідомляє заявника про необхідність направлення ним повідомлення за його особистим підписом засобами поштового зв’язку для отримання відповіді від Управління.

Розгляд повідомлень

Повідомлення про порушення вимог Закону підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Відповідальна за розгляд повідомлення особа має право зв’язатися в разі потреби із заявником для уточнення інформації.

Схема стандартної процедури  розгляду повідомлень

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог Закону начальник Жмеринської районної військової адміністрації вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Перелік правопорушень, пов’язаних з корупцією, за вчинення яких може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності (не є виключним)

Розгляд повідомлень про корупцію здійснюється Жмеринської районної військової адміністрації в межах повноважень.

Повідомляти про вчинення корупційного правопорушення або правопорушення,  пов’язаного з корупцією, за які законом встановлено кримінальну та, відповідно, адміністративну відповідальність доцільно з врахуванням підслідності спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Перелік корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, за які законом встановлено кримінальну/адміністративну відповідальність, визначення підслідності кримінальних правопорушень 

Право на захист

Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави. За наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб, у зв’язку із здійсненим повідомленням про порушення вимог цього Закону, правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві».

Особа або член її сім’ї не може бути звільнена чи примушена до звільнення, притягнута до дисциплінарної відповідальності чи піддана з боку керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням нею про порушення вимог Закону іншою особою.

Інформація про викривача може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків, встановлених законом.