Жмеринська районна військова адміністрація

 • 23100 Вінницька обл., м.Жмеринка, вул. Б.Хмельницького, 14
 • тел. (факс) 5-00-10
 • e-mail: rda_gmer@vin.gov.ua
 • ГРАФІК РОБОТИ :
 • Понеділок – четвер: з 8 год. до 17 15 год.
 • П’ятниця: з 8 год. до 16 год.
 • Обідня перерва: з 13 год. до 14 год.
 • Вихідні дні: субота, неділя

  ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ (Скачати)

  РЕГЛАМЕНТ РВА (Скачати)

  ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ОСІБ РАЙДЕРЖАДМІНСТРАЦІЇ З ПИТАНЬ НАДАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 – Право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації

  1. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

  2. Запитувач має право оскаржити:

 1. відмову в задоволенні запиту на інформацію;
 2. відстрочку задоволення запиту на інформацію;
 3. ненадання відповіді на запит на інформацію;
 4. надання недостовірної або неповної інформації;
 5. несвоєчасне надання інформації;
 6. невиконання розпорядниками обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону;
 7. інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

  3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

  Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації

  1. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:

 1. ненадання відповіді на запит;
 2. ненадання інформації на запит;
 3. безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;
 4. неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 цього Закону;
 5. надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;
 6. несвоєчасне надання інформації;
 7. необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;
 8. нездійснення реєстрації документів;
 9. навмисне приховування або знищення інформації чи документів.

  2. Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені розпорядниками інформації, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному законом. 


   Основні завдання та нормативно-правові засади діяльності

  Районна державна адміністрація діє на підставі Конституції України (статті 118, 119) та Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 9 квітня 1999 року №586-XIV.

  Районна державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади, що в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території Жмеринського району, а також реалізує повноваження, делеговані їй районною радою.

  Правовий статус місцевих державних адміністрацій встановлюється Конституцією України, Законом «Про місцеві державні адміністрації» та іншими законами України.

  Місцеві державні адміністрації у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законом «Про місцеві державні адміністрації» та іншими законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, а районні державні адміністрації в Автономній Республіці Крим – також рішеннями та постановами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішеннями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, прийнятими у межах їх повноважень.

  Основними завданнями районної державної адміністрації є:

 1. виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;
 2. забезпечення законності та правопорядку; додержання прав і свобод громадян;
 3. виконання районних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля.
 4. підготовка та виконання районного бюджету;
 5. звіт про виконання бюджету та відповідних програм;
 6. взаємодія з органами місцевого самоврядування;
 7. реалізація інших наданих державою, а також делегованих Жмеринською районною радою повноважень.