Відділ цифровізації, комунікації з громадськістю та загальних питань апарату Жмеринської районної державної адміністрації

Основні завдання

1. У сфері комунікації, інформаційного та цифрового забезпечення:

– Інформаційне забезпечення райдержадміністрації на основі використання наявних і створення нових інформаційних ресурсів та впорядкування доступу до них;

– забезпечення впровадження в апараті райдержадміністрації інформаційних і телекомунікаційних технологій, систем і мереж, програмно-апаратних комплексів, системи баз даних, з метою інформатизації діяльності всіх структурних підрозділів апарату райдержадміністрації;

– сприяння розвитку та впровадженню інструментів електронного урядування та електронної демократії, популяризації процесу діджиталізації та цифровізації на території району;

–   забезпечення ведення єдиної системи діловодства в апараті районної державної адміністрації за допомогою автоматизованої системи електронного документообігу;

– проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики;

–  сприяння реалізації конституційного права громадян на свободу слова та безперешкодній діяльності районних засобів масової інформації;

–  участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері інформації і видавничої справи з метою повнішого задоволення потреби населення району в інформаційній та видавничій продукції;

– здійснення заходів щодо розвитку інформаційного простору та інформаційної інфраструктури на території району.

2. У сфері організаційного забезпечення:

– забезпечення взаємодії з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування району, територіальними органами міністерств і відомств України в районі, підприємствами, установами та організаціями району з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів;

– формування перспективних (річних) та поточних (квартальних, місячних) планів роботи районної державної адміністрації, узагальнення пропозицій з цих питань;

– організаційне забезпечення заходів та нарад, що проводяться за участю голови районної державної адміністрації;

– підготовка проектів розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу, зокрема з питань регламенту районної державної адміністрації, затвердження планів   роботи колегії райдержадміністрації.

3. У сфері  діловодства:

контроль дотримання стандартів діловодства в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації;

забезпечення ведення реєстрації, обліку, зберігання та використання документів з грифом обмеження доступу «Для службового користування», відповідно вимог Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736

забезпечення ведення єдиної системи діловодства в апараті районної державної адміністрації за допомогою автоматизованої системи електронного документообігу;

забезпечення контролю за формуванням, оформленням і зберіганням справ, що підлягають здачі до архівного відділу райдержадміністрації.

4. У сфері контролю:

здійснення контролю за виконанням структурними підрозділами районної державної адміністрації, іншими виконавцями конкретних завдань, визначених законами України, актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, актами центральних органів виконавчої влади, запитами та зверненнями народних депутатів України, розпорядженнями і дорученнями голови обласної та районної державних адміністрацій, контроль за термінами проходження і виконання документів;

– моніторинг, підготовка довідок, звітів, аналітично-статистичних інформацій про стан роботи з документами в райдержадміністрації.

Структура відділу цифровізації, комунікації з громадськістю та з загальних питань:

Начальник відділу цифровізації, комунікації з громадкістю та з загальних питаньОсіпчук Руслан Васильович
Головний спеціаліст відділу цифровізації, комунікації з громадкістю та з загальних питаньКоломієць Ігор Ярославович
Провідний інспектор відділу цифровізації, комунікації з громадкістю та з загальних питаньФеліксова Олена Валеріївна
Провідний інспектор відділу цифровізації, комунікації з громадкістю та з загальних питаньКравчук Людмила Олександрівна