Відділ з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами апарату Жмеринської районної державної адміністрації

ПОЛОЖЕННЯ

  1. Відділ з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами апарату Жмеринської районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, підпорядкований Голові районної державної адміністрації і у межах Жмеринського району забезпечує виконання завдань, покладених на району державну адміністрацію у сфері оборонної роботи, цивільного захисту та забезпечення правопорядку, прав і свобод громадян,охорони здоров’я.

  Відділ є постійно діючим органом управління Жмеринської районної територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій (далі – територіальна підсистема ЄДС ЦЗ), підзвітний та підконтрольний Державній службі України з надзвичайних ситуацій (далі – ДСНС).

    Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями Голови обласної державної адміністрації, розпорядженнями Голови районної державної адміністрації а також цим Положенням.

 Повне найменування відділу – відділ з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами апарату Жмеринської районної державної адміністрації.

Скорочене найменування – відділ цивільного захисту.

  • Основними завданнями відділу є:

 1) забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення і територій району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, безпосереднє керівництво діяльністю у сфері цивільного захисту та охорони здоров’я у межах компетенції на території району;

2) забезпечення визначених чинним законодавством повноважень щодо реалізації державної політики у сфері оборонної роботи та заходів щодо охорони громадської безпеки, додержання громадського порядку, боротьби зі злочинністю;

3)    забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я, зокрема організація заходів з надання психологічної допомоги постраждалому населенню.

 Відділ у своїй діяльності виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

4) аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку у відповідній галузі у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходів до усунення недоліків;

5) розглядає питання та вносить Голові районної державної адміністрації в установленому порядку пропозицій щодо відзначення працівників охорони здоров’я.

6) розробляє проекти розпоряджень Голови районної державної адміністрації з питань оборонної роботи, цивільного захисту та забезпечення правопорядку, прав і свобод громадян;

7) бере участь у підготовці звітів Голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної Ради;

8) бере участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

9) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції у Відділі;

10) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання Голові районної державної адміністрації;

11) бере участь у розробленні проектів розпоряджень Голови районної державної адміністрації, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

12) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

13) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів обласної та місцевих рад;

14) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Відділ;

15) постійно інформує населення з питань охорони здоров’я, оборонної роботи, цивільного захисту та дотримання прав і свобод громадян;

16) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

17) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

18) забезпечує у межах своїх повноважень дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

19) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

20) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

21) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

22) забезпечує захист персональних даних;

23) здійснює функції постійно діючого органу управління цивільного захисту територіальної підсистеми;

24) забезпечує підготовку, скликання та проведення засідань районних комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, здійснює контроль за виконанням її рішень, здійснює функції робочого органу (секретаріату) такої комісії, організовує методичне керівництво роботою місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій;

25) організовує роботу спеціальних комісій з ліквідації надзвичайних ситуацій;

26) забезпечує діяльність комісій у справах альтернативної (невійськової) служби;

27) забезпечує готовність органів управління та сил цивільного захисту районної територіальної підсистеми до дій за призначенням;

28) розробляє та подає на затвердження Голові районної державної адміністрації плани діяльності районної територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, інших планів у сфері цивільного захисту, здійснює контроль за їх виконанням;

29) організовує та проводить моніторинг надзвичайних ситуацій, здійснює прогнозування імовірності їх виникнення та визначення показників ризику;

30) забезпечує підтримання у постійній готовності до застосування регіональної системи централізованого оповіщення, її сталого функціонування у разі виникнення надзвичайних ситуацій, здійснення її модернізації та реконструкцію;

31) здійснює оповіщення керівного складу районної державної адміністрації, органів управління, підприємств, установ і організацій області, а також оповіщення та інформування населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, зокрема в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі;

32) готує пропозиції щодо утворення регіональних та комунальних аварійно-рятувальних служб, здійснює координацію та контроль їх готовності до дій за призначенням;

33) здійснює методичне керівництво щодо утворення та функціонування районних спеціалізованих служб цивільного захисту та територіальних формувань цивільного захисту, здійснює контроль за їх готовністю до дій за призначенням;

34) забезпечує надання методичної допомоги органам з евакуації щодо організації проведення евакуації та підготовки територіальних громад для розміщення евакуйованого населення і його життєзабезпечення, а також зберігання матеріальних і культурних цінностей;

35) організовує навчання з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки посадових осіб органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, керівників та їх заступників, підготовку населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

36) здійснює контроль за проведенням практичної підготовки на підприємствах, в установах та організаціях шляхом узагальнення звітів про проведення спеціальних об’єктових навчань (тренувань) з питань цивільного захисту;

37) забезпечує організацію та здійснює визначені законодавством заходи радіаційного, хімічного, біологічного захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків надзвичайних ситуацій;

38) організовує роботу місцевих органів самоврядування щодо завчасного накопичення і підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення, та формувань цивільного захисту, а також приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки;

39) організовує виконання вимог законодавства із створення, використання, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту щодо:

обліку фонду захисних споруд цивільного захисту;

проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту;

узагальнення даних щодо перевірки стану захисних споруд,

визначення потреби фонду захисних споруд цивільного захисту, планування та організація роботи з дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення, організація його укриття;

підготовки рішень про подальше використання захисних споруд цивільного захисту державної та комунальної власності;

40)  виконує повноваження районної державної адміністрації щодо розгляду проектних документацій:

 на будівництво захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) та розділу щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі містобудівної документації;

щодо будівництва фортифікаційних та оборонних споруд для оперативного обладнання території району;

41) організовує створення, накопичення, збереження, розподіл матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків;

42) підтримує у готовності пункти управління районної державної адміністрації, забезпечує їх обладнання засобами управління, організацію оперативно-чергової служби в цілодобовому режимі;

43) розробляє та вживає заходів щодо забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, в особливий період;

44) у режимі підвищеної готовності для єдиної державної системи цивільного захисту, районної територіальної підсистеми забезпечує:

організацію оповіщення органів управління та сил цивільного захисту районної територіальної підсистеми, а також населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації та інформування їх про дії у можливій зоні надзвичайної ситуації;

формування оперативних груп для виявлення причин погіршення обстановки та підготовки пропозицій щодо її нормалізації;

підготовку розпорядчих документів, спрямованих на посилення спостереження та контролю за гідрометеорологічною обстановкою, ситуацією на потенційно небезпечних об’єктах, території об’єкта підвищеної небезпеки та/або за його межами, території, на якій існує загроза виникнення геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів, а також здійснення постійного прогнозування можливості виникнення надзвичайних ситуацій та їх масштабів;

організацію функціонування постів радіаційного і хімічного спостереження та розрахунково-аналітичних груп для здійснення спостереження за радіаційною і хімічною обстановкою у випадку загрози і виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних з викидом (виливом) у довкілля радіоактивних та небезпечних хімічних речовин;

уточнення (у разі потреби) планів реагування на надзвичайні ситуації, здійснення заходів щодо запобігання їх виникненню;

уточнення та здійснення заходів щодо захисту населення і територій від можливих надзвичайних ситуацій;

участь у заходах із приведення у готовність наявних сил і засобів цивільного захисту, підготовку пропозицій щодо залучення у разі потреби додаткових сил і засобів;

45) у режимі надзвичайної ситуації для єдиної державної системи цивільного захисту, територіальної підсистеми забезпечує:

організацію оповіщення органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми, а також населення про виникнення надзвичайної ситуації;

підготовку розпорядчих документів щодо переведення районної територіальної підсистеми у режим надзвичайної ситуації, про призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, у разі прийняття рішення про її утворення;

організацію робіт із визначення зони надзвичайної ситуації;

постійне прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих її наслідків;

участь в організації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, керівництво проведенням відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

участь в організації заходів щодо життєзабезпечення постраждалого населення;

участь в організації (у разі потреби) евакуаційних заходів;

участь в організації радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації;

організацію безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;

забезпечує інформування органів управління цивільного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуації та заходів, що здійснюються;

46) у режимі надзвичайного стану – виконання завдань відповідно до Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану»;

47) здійснює виконання визначених для районної державної адміністрації повноважень щодо керівництва підготовкою території району до оборони;

48) організовує та проводить у межах компетенції заходи щодо надання шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України;

49) сприяє у межах компетенції:

проведенню заходів щодо підготовки молоді до військової служби, проведенню призову громадян на строкову військову службу та відбору кандидатів на військову службу за контрактом;

здійснення заходів щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;

практиці залучення представників громадськості до формування державної політики у сфері забезпечення правопорядку, додержання прав і свобод громадян, проведення профілактично-роз’яснювальної роботи, утворення для цього громадських рад та колегій, висвітлення їх роботи у засобах масової інформації;

50) забезпечує взаємодію місцевих органів самоврядування у питаннях здійснення, спільно з правоохоронними органами району, цільових заходів щодо профілактики правопорушень та усунення причин і умов, що сприяли їх учиненню;

51) ініціює розгляд на засіданнях колегії районної державної адміністрації питань оборонної роботи, цивільного захисту та стану боротьби із злочинністю та правопорушеннями, забезпечення правопорядку, прав і свобод громадян;

52)  бере участь у межах своїх повноважень у:

організації проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

контролі за виконанням інженерно-технічних заходів цивільного захисту інших господарських об’єктів, інженерних та транспортних комунікацій;

проведенні аналізу та розслідуванні причин виникнення надзвичайних ситуацій;

перевірці наявності і готовності до використання у надзвичайних ситуаціях засобів колективного та індивідуального захисту населення, майна цивільного захисту;

перевірці готовності органів управління та сил територіальної підсистеми до виконання покладених на них завдань;

організації та проведенні підготовки органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, населення до дій у надзвичайних ситуаціях у мирний час та в особливий період; 

розгляді органами місцевого самоврядування питань, пов’язаних з діяльністю органів управління і сил територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ та її ланок, стану оборонної роботи та підтримання правопорядку;

заходах щодо забезпечення підвищення рівня правової освіти населення у межах компетенції;

підготовці узгоджених пропозицій та прийняття у межах наданих повноважень рішень щодо недопущення ускладнення криміногенної 
ситуації в районі;

роботі штабу району територіальної оборони;

контролі за виконанням заходів із забезпечення підрозділу територіальної оборони;

контролі за виконанням заходів органами місцевого самоврядування з підготовки території району до оборони;

53) здійснює інші передбачені законом повноваження у сфері оборонної роботи, цивільного захисту та  взаємодії з правоохоронними органами.

     Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) залучати спеціалістів інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їхніми керівниками), об’єднань громадян для вирішення питань, що належать до компетенції Відділу;

2) одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності і підпорядкування інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у сфері оборонної роботи, цивільного захисту та забезпечення правопорядку, прав і свобод громадян, скликати та проводити наради, навчання, семінари з питань, що належать до компетенції Відділу;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами місцевих органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) здійснювати повноваження районної державної адміністрації щодо перевірки стану додержання Конституції України та законів України, інших актів законодавства з питань що належать до компетенції Відділу;

6) визначати ефективність проведення заходів щодо розв’язання поточних проблем оборонної роботи органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій і установ;

7) заслуховувати:

органів місцевого самоврядування, давати їм обов’язкові для виконання вказівки щодо усунення виявлених порушень;

посадових осіб органів управління Збройних Сил України, інших військових формувань, дислокованих на території району, про виконання вимог законодавства стосовно правового та соціального захисту громадян, які мають бути призвані на військову службу, перебувають на військовій службі, звільнених у запас чи відставку, пенсіонерів та членів їх сімей;

8) порушувати клопотання перед Головою районної державної адміністрації щодо залучення до здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій та їх ліквідацією, сил територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту згідно з відповідними планами взаємодії, а також окремих спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань;

9) надавати методичну допомогу органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм власності з питань оборонної роботи, цивільного захисту та забезпечення правопорядку, прав і свобод громадян;

10) брати участь у розгляді органами місцевого самоврядування питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами, пов’язаних з діяльністю органів управління і сил територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ та її ланок.

  • Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з апаратом та структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями, які забезпечують реалізацію державної політики з питань оборони, цивільного захисту, національної безпеки, забезпечення правопорядку, прав і свобод громадян, протидії злочинності, з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

      Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу.

  • Начальник Відділу:

 1) здійснює керівництво Відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці ;

2) подає на затвердження Голові районної державної адміністрації положення про Відділ;

3) погоджує посадові інструкції працівників Відділу, розподіляє обов’язки між ними та подає на затвердження суб’єкту погодження;

4) планує роботу Відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

5) уживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Відділу;

6) звітує перед Головою районної державної адміністрації про виконання покладених на Відділ завдань та затверджених планів роботи;

7) представляє інтереси Відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

8) забезпечує дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

9)   здійснює інші повноваження, визначені законом. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством України та регламентом діяльності райдержадміністрації.

5. В разі відсутності начальника відділу з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами апарату районної державної адміністрації обов’язки за посадою начальника відділу з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами апарату районної державної адміністрації покладаються на головного спеціаліста, з дотриманням умов оплати праці за виконання обов’язків за вищою посадою. 

6. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає керівництво районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень, згідно вимог чинного законодавства.

7. Штатний розпис та кошторис відділу затверджує керівництво районної державної адміністрації, відповідно до чинного законодавства.

         _____________________________________________________________

Звіт відділу з питань оборонної роботи , цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами за 9 місяців 2022 року (завантажити)

Звіт відділу з питань оборонної роботи , цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами за 2022 року (Завантажити)

Звіт відділу за 1 квартал 2023 рік (Завантажити)

Звіт відділу за 9 місяців 2023 рік (Завантажити)